Projekt

LTS stöttar forskning och utvecklingsprojekt inom transport- och logistikområdet.

Några av de senaste årens satsningar:

 • Professur i transportekonomi, HGU
 • Utveckling och förutsättningar för Göteborgs regionen som Logistic Hub Scandinavia, CTH/HGU
 • Fordonsanvändning i transportsystemet för hållbar logistik, CTH
 • Hållbara godstransporter i stadsmiljö, CTH
 • Hållbara persontransporter i stadsmiljö, CTH
 • Färdplan för införande av IKT för godstran sporter, CTH
 • Hållbara strategier för Lönsamhet i logistikkedjan, CTH
 • Kvalitetsförstärkning Logistikprogrammet, HGU
 • Förstudie Direkta sjöfartsskyttlar – CTH
 • Elektroniska dokument i sjöfarten – HGU
 • Energilogistik, CTH
 • REACH – Accesshantering i realtid, CTH
 • Logistiska affärsmodeller, CTH
 • Spårbarhet för ökad leveranssäkerhet vid flygfrakt, CTH
 • Fullfinansiering av doktorand på Handelshögskolan, HGU

Vill du veta mer om pågående projekt eller undrar du hur man kan få stöd av LTS, kontakta John Wedel