Om LTS

 

Logistik och Transport Stiftelsen LTS var en samarbetsorganisation som var verksam under mer än 30 år, men som lades ned 2021. Stiftelsen har haft ett stort antal intressenter bestående av industri-, handels- och transportföretag samt regioner, kommuner och organisationer med anknytning till logistik, transport och infrastruktur. LTS verkade för en systematisk utbyggnad av den vetenskapliga forskningen och närliggande tillämpnings- och demonstrationsprojekt rörande logistik och transport för att tillgodose näringslivets och samhällets långsiktiga kunskaps- och innovationsbehov och därmed stärka deras konkurrenskraft. För att stödja forskningen arbetade LTS samtidigt för att utbildningsbehovet inom området kontinuerligt tillgodosågs genom utbildningsinriktningar på alla nivåer.

Stiftelsen drev också en informationsverksamhet för att tydliggöra ovanstående aktiviteter.

Stiftelsen har under sin verksamhetstid medverkat till att utveckla Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet som ett internationellt logistikforskningscentrum i samarbete med andra svenska och internationella forskningsinstitutioner.