LTS Rapport

LTS Rapport ges ut av Logistik och Transport Stiftelsen LTS och bevakar forskningen och utvecklingen inom logistik och transport i Västsverige. LTS Rapport produceras sedan 2020 av Dagens Logistik och distribueras tillsammans med magasinet Dagens Logistik i mars och december.

Ansvarig utgivare: John Wedel

Redaktör: Hilda Hultén

Grafisk form: Michael Wall

ARKIV LTS RAPPORT