Krafttag krävs för att klara framtidens leveranser

John Wedel, VD för Logistik & Transport Stiftelsen LTS.

Bristen på chaufförer är akut och snart kommer det att få konsekvenser för leveranserna till näringslivet. Även transportbranschens aktörer är djupt oroade. I dagsläget handlar det om ca 5 000 chaufförer som saknas, och man pratar om en kommande brist på upp emot ytterligare
25 000 chaufförer.

För att få köra yrkesmässig trafik krävs både körkort med lastbilsbehörighet och certifiering: yrkeskompetensbevis YKB. Certifieringen är både kostsam och tidskrävande, särskilt med tanke på att den skall förnyas vart femte år. Yrkeshögskolorna prioriterar inte heller transportområdet särskilt högt.

Men är det bara samhällets fel att det inte finns tillräckligt med chaufförer eller har branschen själv ett ansvar? För 15 år sedan började jag arbeta på ett av de större transportföretagen Alldeles i början av den anställningen deltog jag i en större konferens med företagets åkare och på dagordningen stod bl a årets löneuppgörelse. Den generella åsikten var att det årets löneavtal var alldeles för kostsamt och den relativt modesta löneökningen kritiserades hårt av åkarna. Jag kommer ihåg att jag ställde frågan om man ville ha chaufförer i framtiden, eftersom lönerna redan då var låga. Åkeribranschen är hårt pressad och marginalerna är oerhört små. Därför är det självklart att åkarna måste se över varenda kostnad, och eftersom chaufförslönerna är en mycket stor kostnadspost, så vill man hålla denna låg.
Men samtidigt vet vi att framtidens arbetskraft lockas av andra typer av arbeten än chaufförsyrket.
Därför behöver statusen höjas och där är en viktig del lönen. Jag är övertygad om att branschen, t ex via branschföreningar, gör allt man kan för att avhjälpa situationen. Problemet är väl att det borde gjorts mycket mer, långt tidigare.

Nu är det inte lätt att genomföra förändringar i en starkt konservativ bransch som dessutom är extremt hårt kostnadspressad. Fordonstillverkarna har systematiskt arbetat med sin effektivitet, vilket kanske inte transportbolagen gjort på samma sätt. Å andra sidan kan effektiviseringar kräva en del initiala investeringar, något som den pressade lönsamheten inte klarat.

Hur som helst måste vi nu tillsammans ta krafttag om vi ska kunna klara framtidens leveranser, både till näringslivet och till oss konsumenter. Tillsammans innebär att det offentliga, näringsliv, branschföreningar, enskilda och kanske till och med akademin, måste hjälpas åt.

John Wedel, VD, Logistik och Transport Stiftelsen

Krönika ur LTS Rapport nummer 3, december 2018. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *