I logistikens tjänst

Jag har arbetat med logistik i hela mitt arbetsliv. Mer än 40 år har det blivit med logistik på ett eller annat sätt. Köpt, sålt, administrerat, konsultat och forskat. Och hela tiden lika spännande, vilket till stor del kan förklaras av att det har hänt en hel del under alla dessa år. Logistiken har blivit allt mer viktig för företagen, även om det varit lite olika fokus. Holistiskt synsätt, varukapital, tidsfokus, slöseri, kvalitet, last mile och globala varukedjor har stått i centrum vid olika tidpunkter. Min resa började i slutet av 70-talet med en föreläsning av Professor Dag Ericsson, som föreläste om något nytt som kallades “materialadministration”.  Sedan fortsatte en spännande resa ända fram till idag. Men nu tar resan snart slut, det är dags att trappa ner. Andra får ta vid, en ny generation med ny energi och som kan utveckla logistiken framåt. Och det behövs. Framtiden ter sig oerhört spännande, men också väldigt utmanande. Hur skall man tackla de gigantiska utmaningarna vad gäller miljö, globala transporter och last mile i urbaniseringens tidevarv? Alla vill ha allt genast och helst miljösmart levererat till ingen kostnad.

Även LTS har kommit till vägs ände. Stiftelsen har genom åren bidragit stort till logistikforskningens utveckling i Västsverige. Idag finns upp mot 100 seniora logistikforskare, i ett av världens största logistikforskningskluster. Det är imponerande och möjligt bl a tack vare alla LTS intressenter. Ett stort tack för att ni varit med och bidragit. Ni har gjort skillnad.

Ett stort tack också till alla framstående forskare som bidragit och bidrar till näringslivets utveckling genom den kunskap som tagits fram. Jag tänker på professorer som Dag Ericsson, Kent Lumsden, Mats Johansson, Patrik Jonsson och Johan Woxenius. Bland många många andra.

Jag kommer inte att släppa allt. På något sätt kommer jag att hålla mig kvar, om än i mindre omfattning än tidigare. Det är trots allt väldigt roligt och intressant fortfarande. Hoppas vi ses någonstans framöver i logistikvärlden, på någon konferens, i någon branschförening, på något företag eller helt enkelt bara på stan.

John Wedel, december 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *