Volvos helelektriska lastbilar – nu till salu

– Vi ser det här som början på en lång resa, men man måste ju börja någonstans, säger Jonas Odermalm. Foto Volvo Trucks

I februari började pilotförsöken med Volvos helelektriska lastbilar i Göteborg och nu är de redo för försäljning i sex länder. ”Det har gått väldigt bra, förarna är väldigt nöjda med att köra eldrivet. Men utvecklingstakten för laddinfrastruktur måste öka om vi ska kunna bygga volym” säger Jonas Odermalm på Volvo Trucks.

I november började Volvo Trucks försäljningen av sina helelektriska lastbilsmodeller Volvo FL och FE Electric. Sedan februari körs två exemplar i pilottester på Göteborgs gator: Renova, har testat en eldriven avfallsbil och åkeriet TGM har kört livsmedelsdistribution till Coops butiker för DB Schenkers räkning.

– Utmaningen var att hitta balans mellan lastkapacitet, räckvidd och energiåtgång, men också att se hur det fungerar att köra eldrivet i stadstrafik, berättar Jonas Odermalm, strategiansvarig för elektromobilitet på Volvo Lastvagnar.

Enligt honom är förarna väldigt nöjda. Både med funktion, räckvidd och den låga bullernivån.

– Sen har de nog tyckt att det varit spännande att vara med i projektet, det är ett stort steg utvecklingsmässigt för branschen.

De lägre bullernivåerna möjliggör att köra tidiga morgnar, sena kvällar eller till och med nattetid.

– Eldrift lämpar sig väldigt väl för stadsdistribution, både av buller- och utsläppsskäl, men också för att sträckorna är kortare.

Batterier är tunga och dyra, lastkapacitet och prestanda ska balanseras mot kundens behov.

– Det har fungerat bra, men utvecklingstakten för laddinfrastruktur måste öka, vi måste få till en långsiktig strategi för hur laddinfrastrukturen ska expandera.

Serieproduktion till våren

En förserie är under produktion som börjar levereras ut vid årsskiftet, och i mars drar serieproduktionen igång, med mål att sälja ett tresiffrigt antal bilar de första åren.

– Vi har precis börjat försäljningen men orderboken börjar fyllas för 2020.

Elbilarna kostar mer än dieselbilar, men hur mycket mer kan Jonas Odermalm inte gå in på.

– De är dyrare, speciellt nu i början, som till en viss del balanseras av den lägre driftskostnaden. Man har alltid dilemmat med skalbarhet och kostnad, det krävs volym för att få ner kostnaderna och lägre priser för att få upp volymen.

När det gäller uppskalning av ellastbilstillverkningen så finns det en del teknik och komponenter som behöver vidareutvecklas.

– Vi och leverantörerna kommer att kunna förfina lösningarna successivt. På batterisidan har man kommit ganska långt men energitätheten och prestandan behöver ökas.

Även batteritillgången är en utmaning. Idag kommer nästan alla batterier från Asien och Jonas Odermalm välkomnar satsningar på ökad regional produktion, som Northvolts i Skellefteå.

– Vi har nytta av att alla i branschen skalar upp – att batteriproducenterna satsar på tillverkning i Europa är ett viktigt steg.

I februari rullade Volvo Trucks första elbilar ut i Pilotförsök på Göteborgs gator. Nu är bilarna redo för försäljning, och serieproduktionen startar till våren. Foto Hilda Hultén

Långväga transporter utmaning

Att köra helt eldrivna godstransporter är än så länge främst aktuellt för kortare distanser.

– Batteridrivna fordon kommer i hög utsträckning att kunna ersätta dieselbilar i stadsnära transporter. Det stora frågetecknet är hur vi ska lösa de tyngre, länge transporterna.

Regeringen har aviserat en storsatsning på att bygga elvägar, för att öppna för möjligheten att köra långväga eltransporter. Men där återstår många frågetecken, menar Jonas Odermalm.

– Elvägar är en möjlig lösning, men frågan är hur elvägar funkar rent praktiskt när man ska köra på eller av en icke elförd väg. Anslutningen måste fungera på ett stabilt sätt. Sen är det teknikval och internationella standarder som ska till.

Den största utmaningen för alla nya tekniker är infrastrukturen.

– Alla nya alternativ till diesel måste brottas med att det är hönan och ägget – det krävs infrastruktur för att få igång försäljningen, och en fordonsflotta för att man ska satsa på infrastruktur.

HVO och gasdrift bra alternativ

För den som vill köra långväga transporter hållbart finns det alternativ, bland annat HVO-diesel och gasdrift.

– På gassidan börjar det röra på sig på infrastruktursidan, det öppnas fler tankstationer och förutsättningarna förbättras.

När det gäller räckvidd är dieselmotorn överlägsen. Räckvidden på en diesellastbil är 500 mil, mot 80–100 mil med en gasbil.

– Än så länge finns det inga tekniker som kan mäta sig med dieselförbränningsmotorerna. ur ett räckviddsperspektiv. Teknikutveckling görs inte i en handvändning, på dieselsidan har vi 90-års erfarenhet. Vi ser det här som början på en lång resa, men man måste ju börja någonstans.

Av Hilda Hultén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *