Stort framtida behov av logistikmark i Göteborg

Göteborg behöver 4–8 miljoner kvm ny industri- och logistikmark fram till 2035, enligt en färsk rapport från Business Region Göteborg. Foto Bengt Kjellin

Göteborg är historiskt Sveriges ledande handels- och industristad. Göteborg är också Sveriges självklara logistikhuvudstad och Göteborgsregionen, där BRG och Borås ingår, har varje år sedan 2005 utsetts till Sveriges bästa logistikläge i den utvärdering som tidningen Intelligent Logistik gör. Här finns hamnen, Sveriges näst största flygplats och här finns de flesta av de stora logistikföretagen representerade. Trycket på att etablera sig i Göteborgsområdet är starkt. Närheten till hamnen och industrin är viktig. Här finns också ett stort behov av konsumtionsvaror. Detta gör att
det finns ett stort behov av mark för tyngre verksamhet, till exempel logistik. Business Region Göteborg tillsammans med andra aktörer i staden, har tagit fram en bedömning av det framtida behovet av mark för tyngre verksamheter i
området.

En uppskattning av den sammanlagda efterfrågan av industri- och logistikmark fram till år 2035 för Göteborgsområdet ligger i intervallet 4–8 miljoner kvm verksamhetsmark för industri och logistik. Av detta utgör 3–5,5 miljoner kvm mark för nya etableringar och 4–5 miljoner kvm för den mark som påverkas av omvandling, dvs för verksamheter som ”trängs undan” i den stadsomvandling som pågår. Staden växer och en del befintlig verksamhet i stadens omedelbara utkant måste flytta. Samtidigt är inte alla kommuner i Göteborgsregionen inkluderade i beräkningen, vilket talar för en ännu större efterfrågan på mark.
Finns det så mycket mark? Ja, den teoretiska bruttopotentialen uppskattas till 9,7 miljoner kvm i Göteborg, Kungälv, Mölndal och delar av Härryda. Men dessa 9,7 miljoner kvm kommer sannolikt att uppgå till betydligt mindre yta,
eftersom det verkliga nyttjandet styrs av detaljplaner, bygglov m m. Detta innebär att om all teoretisk markpotential exploateras, så räcker det precis till att tillfredsställa behoven. Eftersom det dock inte är troligt att så kommer att ske, så behövs ytterligare mark. För behovstäckning krävs att närliggande kommuner bidrar, och då gärna i närheten av flygplatsen eller längs stråket mot Borås.

Logistik och Transport Stiftelsen LTS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *