Stena Lines AI-satsning bär frukt

Pilotprojektet med AI-assistenten på Stena Scandinavica mellan Göteborg och Kiel visar en minskning av bränsleförbrukningen med 2-3 procent per resa. Foto Stena Line

En erfaren sjökaptens kunskaper om fartygets framdrivning, kombinerat med data från sensorer på fartyget, har skapat Stenas senaste AI-verktyg – som i ett pilotförsök verkar leda till 2–3 procent i minskad bränsleförbrukning. Nu installeras AI-assistenten på fler av Stena Lines fartyg.

Stena Line satsar stort på AI och har målet att bli världens första kognitiva färjerederi – 2021 ska Stena Line vara helt och hållet assisterat av AI. Ett steg mot det är att man tagit fram en ”AIassistent” som hjälper till att minska fartygens bränsleförbrukning.

– Det här ska inte ersätta kaptenen, utan ge denne ett sofistikerat verktyg till stöd, förklarar Jari Virtanen, ansvarig för Stena Lines AI-satsning.

AI-assistenten har pilottestats sedan 2018 på Stena Scandinavica som kör mellan Göteborg och Kiel. En oberoende tredje part har utvärderat verktyget med omdömet att det ger 2–3 procents mindre bränsleförbrukning än med enbart en kapten vid rodret. För en lekman kanske det låter lite, men sett till hela Stenas flotta, handlar det om en möjlig besparing på 50 miljoner kronor per år – och innebär även en miljövinst.

Stena Line har ett uttalat mål att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av Co2 med 2,5 procent per år. Bränsle står också för nära 20 procent av rederiets totala kostnader.

– Sett till vårt resultat är det mycket pengar. Om det också är det ur ett miljöperspektiv? Det är åtminstone fördubbling av vad vi brukar klara på ett år – vi arbetar ju ständigt med optimering.

Stena Lines AI-chef Lars Carlsson har jobbat sida vid sida med Befälhavare Jan Sjöström på Stena Scandinavica under hela projektet. Tillsammans med sina team har de skapat en liten bit magi och nu sjösätter Stena Line fler AI-assisterade fartyg. Foto Patrik Olsson

Kaptenskunskaper grund för tekniken

Det är den erfarne befälhavaren på Stena Scandinavica – Jan Sjöström – och hans kunskaper om vad som påverkar fartygets bränsleförbrukning, som kombinerat med data om påverkansfaktorer som vind, våghöjd och djup kombinerats till en AI-assistent, som väljer en ultimat hastighet för varje förhållande.
– Att köra säkert och bränsleeffektivt är ett hantverk som tar lång tid att lära sig. Det krävs många timmar på bryggan för att bli bra på det. Med hjälp av AI kan vi snabba på inlärningskurvan för nya kaptener men också bli bättre på att köra mer bränsleeffektivt. I slutänden innebär det en mer hållbar resa, säger Jan Sjöström.

Enligt Jari Virtanen hade projektet inte kunnat realiseras utan det nära samarbetet mellan Stenas AI-experter och Scandinavicas besättning.

– Projektet visar hur viktigt det är att kombinera människan och maskinen för att utvecklas.

– Projektet visar hur viktigt det är att kombinera människan och maskinen för att utvecklas, säger Jari Virtanen. Foto Stena Line

Kan kommersialiseras

Stena arbetar med AI på bred front i hela verksamheten, men Stena Fuel Pilot som AI-assistenten döpts till, är deras största genombrott hittills, menar Jari Virtanen.

– Det här är det projekt som hittills visat på de mest positiva effekterna, sett både ur ett kostnads- och ett hållbarhetsperspektiv. Innan nyår ska ”bränslepiloten” finnas på ytterligare fyra Stenafartyg som trafikerar Danmark, Tyskland och Sverige. Därefter ska den utvärderas igen.

Om resultaten står sig, ska AIassistenten implementeras på alla Stena Lines 39 fartyg.

– Sedan får vi se hur vi går vidare, kanske är det en produkt som går att kommersialisera, säger Jari Virtanen, som menar att intresset från omvärlden för piloten varit stort.

Av Klara Eriksson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *