Nordisk miljösatsning för västkustens transportkedjor

EU-forskningsprojektet Value2Sea ska stärka det miljövänliga transportarbetet och hitta förbättringsmöjligheter i Öresund–Kattegatt–Skagerraks transportkedjor. Chalmers, SSPA och Jula deltar och ett fokusområde är torrhamnar.

Det treåriga projektet startade i september 2019 och stöttas med 12 miljoner SEK av EUs regionala utvecklingsfond Interreg ÖKS. En rad hamnar, företag, universitet och forskningsinstitutioner i Norge, Danmark och Sverige deltar, bl a Chalmers, SSPA, Jula.

– Ingen annan hamn eller region i Skandinavien är så framgångsrik som Göteborg när det gäller tågpendel- och torrhamnsimplementering, säger Violeta Roso. Foto Chalmers

– Vi ska bidra till att öka kunskapen om användning, optimering och digitalisering av torrhamnar i både Sverige, Norge och Danmark. Sen ska vi även titta på vattentransport och logistik i byggindustrin, berättar Violeta Roso, docent vid avdelningen Service Management and Logistics på Chalmers.

Målet är att ta fram verktyg som underlättar beslutsfattandet för transportsystemaktörerna och beslutsfattarna.

– Vi vill minska ineffektiv transport i det studerade systemet, med mindre trafik och negativa effekter på miljön och ekonomin.

 

Torrhamnar i fokus

Ett fokusområde är dryports, ett område som Violeta Roso studerat sedan 2003. Hennes första forskningsartikel om torrhamnskonceptet är fortfarande en av de mest citerade i Journal of Transport Geography. Konceptet bygger på att en hamn förbinds med en inlandsterminal med järnväg, där containrar kan lämnas in på samma sätt som direkt till hamnen.

– En torrhamn fungerar som hamnens gränssnitt mot inlandet; de ger ökad hamnkapacitet som kan frambringa produktivitet, minskad trängsel, minskad miljöeffekt och ökad regional utveckling.

Särskilt miljövinsterna har gjort konceptet intressant.

– Hamnar har haft järnvägsförbindelser länge men att lyfta det till en ny nivå och utöka med högre integration mellan hamnar och inlands intermodala terminaler i form av torrhamnar var något nytt.

 

Value2Sea ska stärka det gröna transportarbetet i ÖKS-regionen. Karta: Region Skåne.

Kräver godsvolymer

För att attrahera stora fartyg behövs godsvolymer, och där ligger Sverige i lä jämfört med storhamnarna på kontinenten.

– Det är svårt för Göteborgs Hamn att konkurrera med t ex Rotterdam. Men med ökad godsvolym krävs bra inlandsaccess, någonting man ofta glömmer. Många hamnar satsar bara på utveckling inom hamnområdet.

Göteborgs Hamn är unik med sina tågpendlar till 24 railports, där många fungerar som torrhamnar.

– Ingen annan hamn eller region i Skandinavien är så framgångsrik när det gäller tågpendel- och torrhamnsimplementering. Både Danmark och Norge är mer i en utvecklingsfas.

Göteborgs Hamn är en av få hamnar i världen som transporterar mer än 40 procent av sina containers med tåg.

– Det är mycket sällsynt och någonting som många andra hamnar strävar efter. Det bidrar direkt till Göteborgsregionen genom minskad lastbilstrafik och trängsel. Ett bra exempel är Skaraborg Dry Port (som numera ägs av Jula) som minskade 80 procent genom det modala skiftet från väg till järnväg, dvs från lastbilar till Schenkers tåg. Dessutom bidrar torrhamnar ofta till regional utveckling genom att attrahera stora företag till regionenen, som t ex i Eskilstuna Dry Port.

Vilka är de främsta utmaningarna när det gäller att stärka det miljövänliga transportarbetet i ÖKS-regionen?

– Att få alla huvudaktörer att samarbeta – och att få till satsningar på utveckling av järnvägen –  och då menar jag inte snabbtåg.

Av Hilda Hultén

 

Om Value2Sea

Projektledare:  Aalborg Universitet

Medverkande länder: Sverige, Norge, Danmark

Medverkande kommuner: Göteborg, Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, Horten

Projektperiod: september 2019 – augusti 2022

Budget: 2 966 302 EUR (varav 1 127 375 EUR från Interreg ÖSK)

Partners: Fjord Line, Hirtshals Havn, Integrate, Arctic Group, Vendelbo Spedition, Marcod, Chalmers, SSPA, Jula, Universitetet i Sørøst-Norge, Borg Havn, Moss Havn, Larvik Havn, Grenland Havn, Arendal Havn, Kristiansand Havn, Asko, Vestfold Fylkeskommune

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *