Logistikforskare i samlad trupp

Mats Johansson och Jonas Flodén på Northern lead day 2017. Foto Ulrika Ernström

– Logistikforskarna i Göteborg har alltid varit som en familj. Vi äldre forskare vet inget annat än att nära samarbeta universitetet och Chalmers emellan, säger Mats Johansson, som ihop med Jonas Flodén leder logistikforskningscentrat Northern LEAD.

 

Mats Johansson är professor i Logistik och Supply Chain Management vid Chalmers. Tillsammans med Jonas Flodén leder han sedan 2016 forskningscentrat Northern LEAD, som samlar logistikforskningen vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, med stöttning från LTS. Totalt är ett 50-tal projekt och omkring 80 forskare kopplade till centrat.

– Vi samlar logistikforskning med olika perspektiv och specialisering och stöttar med viktiga saker; som att ordna konferenser, kommunicera, sprida information och trigga nya samarbeten, sådant som sällan lyckas hamna högst upp på en forskares prioriteringslista.

Att samla logistikforskningen i ett centra är inget nytt. På 90-talet fanns Centrum för trafik och transport och Northern LEAD bildades 2006. Att LTS stöttar centrat är också naturligt, menar Mats Johansson.

– Vi stöttar med saker som sällan lyckas hamna högst upp på en forskares prioriteringslista, säger Mats Johansson. Foto Chalmers

– LTS medlemmar gynnas av att det sker kompetensutveckling här, med stark logistikforskning och utbildning. Det är en konkurrensfaktor som driver lokalisering av produktion och logistikintensiva företag hit. Göteborgsregionen ska och vill vara ett logistikkluster och forskningen är en viktig del i det.

Själv forskar Mats Johansson brett inom logistik, mot flera olika branscher. Det som intresserar honom mest för tillfället är att försöka införa ett industriellt planeringstänk återvinningsbranschen.

– Det är en bransch med fullständig avsaknad av planering, inställningen är ungefär att “finns det avfall så finns det”. Här finns det otroligt mycket att förbättra.

 Av Hilda Hultén

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *