HTC-fordon testas mellan Göteborgs hamn och Viared

I januari 2020 drog fältförsöken i projektet Autofreight igång, och den första extra tunga lastbilen med dubbla containrar rullade ut på riksväg 40 mellan Göteborgs hamn och Viared i Borås. I forskningsprojektet, som Volvo Lastvagnar leder, samverkar aktörer från hela logistikkedjan, och målet är effektivare och hållbarare containertransporter.

Sara Thiel. Foto Maria Fallbäck/Borås stad.

HCT står för High Capacity Transport, extra långa och tunga lastbilar som idag inte är tillåtna på svenska vägar. HCT-transporter har potential att effektivisera transportarbetet och minska fordonsflottan. I Autofreights fall handlar det om en 32-meters lastbil som kan lasta två 40-fots containrar istället för en. Lastbilen är tillverkad av Volvo Lastvagnar som leder projektet, där ett stort konsortium deltar.

– Här kan vi se hur HCT-transporter fungerar i verkligheten, använda erfarenheterna och underlätta införandet av HCT-transporter i Sverige. I Finland – där de redan är införda, minskar fordonsflottan nu, säger Sara Thiel, projektledare för Autofreight på Borås Stad.
Fem Viaredsföretag medverkar: För importflödet står Ellos, Kerry Logistics och Fristads, och för exportflödet står Speed Group och Volvo Bussar.
– Vi vill få till effektiva och hållbara trafiksystem till och från Borås. Företagen här har hög logistikkompetens och är engagerade i att gemensamt driva utvecklingen framåt. Det är det som möjliggör den här typen av samverkan.

Stor potential
Två till tre gånger om dagen kommer HCTfordonet hämta containrar från APM Terminals i Göteborgs hamn för transport till Borås, samt
åter med last i så hög grad som möjligt. Dessutom har Chalmers – en av projektdeltagarna – utrustat lastbilen med ett flertal kameror och sensorer som ska hjälpa till i utvecklingen mot mer autonoma lastbilstransporter.
Bara att byta till HCT-ekipage minskar koldioxidutsläppen med runt 30 procent för själva transporten. Men tack vare det nya trafiksystemet och den nya dry port-terminalen som Borås Stad utvecklat på området, kan import- och exportföretag samordna sina flöden i HCT-skytteln, vilket har potential att ge klart högre fyllnadsgrad och effektivisera transportflödet ytterligare. Terminalen, eller ”dry porten” kopplar samman trailrar från olika företag i Viared, och kan på sikt utvecklas till en depå för containrar, som en lokal förlängning till Göteborgs hamn.

Chalmers har utrustat lastbilen med ett flertal kameror och sensorer som ska hjälpa till i utvecklingen mot mer autonoma lastbilar.

Kräver tung lastbilsskyttel
Projektets HCT-fordon har tillåtelse att köra max 80 ton last, mer än de maximala 74 ton som annars diskuterats för HCT-trafik i Sverige. Och den extra vikten behövs, menar Sara Thiel.
– Vi kan redan konstatera att exportflödet med komponenter från Volvo Bussar är utmanande när det gäller vikt. Vi har tillåtelse att köra 80 ton, och det har visat sig att denna viktangivelse behövs i vissa fall nu när vi har testat i verkligheten, säger Sara Thiel, som hoppas att erfarenheten kan hjälpa beslutsfattare vid implementeringen av HCT.
Exportflödet är mindre – men alltså tungt. Tidigare har import- och exportflödena gått helt separat, med tomma lastbilar tillbaka.
Slår Autofreight väl ut är förhoppningen att öka trafiken så att större delen av det snabbt växande leveransbehovet på cirka 200 import- och exportcontainrar per vecka kan transporteras på detta sätt framöver.
– Vi lär oss också mycket om vilken infrastruktur som krävs för HCT. Vi kan till exempel se att de nyare etableringarna på Viared har bättre förutsättningar att ta emot denna typ av ekipage än de äldre som ofta har mindre rangerytor. Det påverkar såklart hanteringstiden.
Trafikverket bedömer att cirka 900 mil av de svenska vägarna teoretiskt sett skulle kunna upplåtas för längre lastbilar, varav cirka 450 mil inom en snar framtid.
– Men det behöver vara 80-ton, svenska exportvaror är ofta tunga, betonar Sara Thiel.

Av Klara Eriksson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *