Här testas framtidens transportsystem

Göteborgs mål är att ha ett fossilfritt transportsystem till 2030, där elektrifieringen ska visa vägen. Ett steg mot det är initiativet Gothenburg Green City Zone, en testarena för framtidens transportsystem.
– Industrialiseringen av elektrifieringen sker nu, säger Anne Piegsa, processledare för omställningen mot elektrifiering på Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad har antagit tydliga miljömål och vill gå före i omställningen för att öka omställningstakten. Redan 2023 ska stadens egen flotta drivas fossilfritt, och 2030 ska hela regionens transportsystem ha nått lika långt.

2020 fick Business Region Göteborg uppdraget att samordna stadens samlade insatser för att ställa om till ett elektrifierat transportsystem. I detta arbete har 15 funktionella delområden där staden kan göra skillnad för elektrifieringen på operativ nivå identifierats, däribland stadens egen fordonspark, transporter som köps upp, transporter kring byggarbetsplatser etc.
– Vi har för detta år en handlingsplan med 55 punkter med konkreta åtgärder som rullar, med sikte på våra mål, och arbetar på en handlings plan för kommande år, med ännu fler konkreta delmål, berättar Anne Piegsa, sedan i höstas processledare för Göteborgs stads omställning mot elektrifiering.

Anne Piegsa , processledare elektrifiering Business Region Gšöteborg Foto Frida Winter/BRG

Anne Piegsa är teknolologie doktor inom hållbar mobilitet i grunden och har bland annat arbetat som konsultchef på Semcon med inriktning elektrifiering av fordonsindustrin.
– Hela transportsektorn är i en omställning och industrialiseringen av elektrifieringen sker nu, det vill säga i mycket större omfattning än tidigare.
Detta inkluderar elektrifieringsomställningen av industrin, vilken är tätt kopplat till transportsektorn, betonar hon.
– Vi vill vara med att trygga även den industriella utvecklingen och vår kunskapsregion för fler jobb och tillväxt.


Testar framtidens transportsystem
Business Region Göteborg är också engagerade i initiativet Gothenburg Green City Zone (GGCZ), där zoner i staden ska bli hundra procent utsläppsfria, vilket i princip betyder elektrifierade, till 2030.

En av de tre gröna zoner där transporterna ska vara helt utsläppsfria till 2030 ligger på Lindholmen. Foto Serneke

Förutom BRG är flera av stadens bolag och förvaltningar engagerade, tillsammans
med Volvo Cars, RISE, Chalmers, Göteborgs Universitet, Svenska Mässan, Mölndal Stad, Johanneberg Science Park med flera.
– Gothenburg Green City Zone är en testarena där vi fokuserar på att stresstesta systemlösningar när vi ställer om. Vi testar framtidens transportsystem här och nu. Projektet handlar lika mycket om beteendeperspektivet, policys, samverkansformer som om teknik.
Medan elektrifieringsuppdraget fokuserar mer på vad som kan göras här och nu, blickar GGCZ framåt. Inom initiativet ska man testa nya tekniker för både fordon och infrastruktur, för att på systemnivå utveckla totalt utsläppsfria, yt- och transporteffektiva och samtidigt skalbara transportlösningar.
– Vi tittar på affärsmodeller och samverkansformer, för att kunna utnyttja resurser effektivt och på ett hållbart sätt.

Tre områden ingår i zonen; Lindholmen, evenemangsområdet runt Korsvägen och ett nytt stadsutvecklingsområde i Forsåker.
– Områdena representerar de utmaningar många hundra städer i Europa behöver ta sig an i omställningen till ett elektrifierat transportsystem, vilket gör vårt arbete extra intressant ur ett globalt perspektiv och kan bidra till att lyfta fram nya exportlösningar.


Av Klara Eriksson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *