Flygplatsers tomma ytor – en framtida guldgruva

Vid en framtida omställning till elflyg kommer elanvändningen vid svenska flygplatser att öka. I en färsk rapport från Sweco föreslås lokala solcellsanläggningar kunna öka eltillgången, samtidigt som de kan en välbehövlig extrainkomst för regionala flygplatser.


I rapporten visar rapportförfattaren Annie Olofsson att energianvändningen vid Härjedalen Svegs flygplats kommer öka markant vid en omställning till elflyg, och att kapacitetsbrist i elnätet kan bli ett hinder. Hon menar att egna solcellsanläggningar på de regionala flygplatserna kan erbjuda en dellösning på problemet. T ex skulle de kunna
försörja flygplatsernas egna elbehov, förbereda för den ökade belastningen som omställningen innebär och skapa inkomst för flygplatserna som kämpar med låga passagerarsiffror. Enligt rapporten är detta ett mer ekonomiskt och miljöeffektivt sätt att nyttja de stora ytor runt flygplatser som idag är obrukbara.

Annie Olofsson. Foto Sweco

– Det krävs mer specifika studier för respektive flygplats men det finns generellt tillgång på mark som inte kan användas till att exempelvis bygga på. De här markytorna ligger nära befintlig infrastruktur och är därför ideala att användas för
elproduktion, vilket behövs för att ställa om till elflyg. Elproduktion innebär även en möjlighet för regionala flygplatser att tjäna en slant.

Outnyttjad potential
Annie Olofsson kommer ursprungligen från Bromölla i Skåne men har bott i Lund de senaste åren. Hon tog i vintras sin master med inriktning på hållbara energisystem på Lunds Tekniska Högskola (LTH). Intresset för förnybar energi väcktes dock redan på gymnasiet. Nu jobbar hon
som energimarknadsanalytiker på Sweco.
– Jag får jobba i skärningspunkten mellan energi och ekonomi och då får man verkligen en helhetssyn på energiomställningen. Den beror ju
mycket på politiska och ekonomiska styrmedel, säger Annie Olofsson.

Lokala förutsättningar avgör
Hon skrev rapporten om potentialen hos solcellsparker på regionala flygplatser som examensarbete i sin masterutbildning på LTH. Grunden till arbetet lades dock redan 2019 när hon praktiserade på Sweco.

– Jag och min handledare Magnus Lindén delar ett intresse för just förnybar elproduktion och tycker luftfartssektorn är spännande, så när elflyg började bubbla såg vi möjligheten till förnybar elproduktion i anslutning till flygplatser, säger Annie Olofsson.
Hur stor potentiell elproduktion det kan röra sig om säger hon beror på det lokala elbehovet och hur stora markytor som finns tillgängliga.
Sedan tillkommer problemet med att solen inte alltid skiner i Sverige.
– Det varierar på säsongs- månads- och till och med dygnsnivå och där ser vi att batterilager kommer spela en stor roll i att balansera tillgången. Sedan beror det på vilken effekt och energi elflygsbatterierna kräver, hur många plan som laddas samtidigt och hur stora batterierna för optimering är.
Hon påpekar också att när det gäller luftfart är säkerhet den första aspekten man måste ta hänsyn till. Innan man kan förlägga solcellsanläggningar i anslutning till flygplatserna måste sådana frågor redas ut. Hon ser ändå positivt på möjligheten för flygbolagen att producera egen el.
– Det är intressant att se att flygbolagen blir intressenter på elmarknaden. Att de går in som finansiärer av lokal förnybar elproduktion för att kunna säkerställa vinstmarginal och klimatnytta.

Av Emanuel Lehtonen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *