Göteborgs Hamn får vätgasproduktion

Göteborgs Hamn och det norska energibolaget Statkraft planerar en produktionsanläggning för vätgas inom hamnområdet, med driftstart 2023. Anläggningen får en initial kapacitet på 4 megawatt, motsvarande ca två ton vätgas per dygn.

Ur LTS Rapport nr 2 2021

I februari presenterade Volvokoncernen, Scania, Stena Line AB och Göteborgs Hamn The Tranzero Initiative i syfte att accelerera omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen. En studie av landtransportflödena till och från hamnen gjordes för att identifiera “lågt hängande frukter”, där omställningen kan påbörjas. Studien ledde bland annat till beslutet att hamnen ska få Nordens första publika tankstation för el och vätgas.

Nu har Göteborgs Hamn och Statkraft ingått ett avtal om fördjupad utredning av möjligheterna för en anläggning för mellanlagring och etablering av en tankstation för vätgas inom hamnområdet. En förstudie med fokus på säkerhetsaspekter beräknas vara klar i början av 2022. INvesteringen beräknas till 60 miljooner SEK och produktionsstarten beräknas till mitten av 2023.

– Göteborgs hamn är en knutpunkt för transporter från fartyg, tåg och lastbil samt inrymmer en stor mängd tunga maskiner för hantering av gods. Vätgas skapar en potential att ersätta fossil diesel inom samtliga transportslag, kommenterar hamnutvecklingschef Arvid Guthed.

Anläggningen ska initialt få en kapacitet på 4 megawatt i vilket ger ca två ton vätgas per dygn. Det motsvarar minst 2 200 liter diesel och kan minska CO2-utsläppen med minst fyra ton per dag. Kapaciteten kan utökas om efterfrågan och nya användningsområden tillkommer.

– Redan nu finns en stor efterfrågan i och kring hamnen att använda vätgasdrivna fordon. Flera aktörer står och stampar och vi är övertygade om att lokal produktion av vätgas kommer innebära ett genombrott, kommenterar Arvid Guthed.

I anläggningen ska förnyelsebar el omvandlas till grön vätgas som sedan kan nyttjas vid lokalt behov eller distribueras och säljas externt. Vätgasen kan lagras och användas vid främst tunga transporter som kan ställas om till bränslecellsdrift. I princip innebär användningen av vätgasen inga andra utsläpp än vattenånga.

– Förnybar vätgas kommer vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter inom en snar framtid. Det här projektet ökar möjligheterna för en sådan utveckling både på land och till sjöss, kommenterar Per Rosenqvist, vd för Statkraft Hydrogen Sweden.

Av Hilda Hultén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *