Göteborg satsar på kortsjöfart

Fram till nu har Göteborgs hamn framförallt varit en hamn för två sjöfartssegment: transocean sjöfart och feedertrafik kopplad till denna. Men efterfrågan på kortsjöfart – intraeuropeiska containertransporter – ökar nu, och därför har APM Terminals och Göteborgs hamn färdigställt en terminal i västra delen av Skandiahamnen, för att serva framtidens kortsjö- och närsjöfart.

Nu närmar sig ögonblicket då Göteborgs hamn blir en fullservicehamn: inom kort öppnar hamnens nya kortsjöterminal där APM Terminals kommer vara operatör.

– Vi är stolta över att utöka vår redan breda portfölj med en hållbar och konkurrenskraftig kortsjö-lösning. Vi ser att containersjöfarten inom Europa ökar i betydelse och i samband med det, är det naturligt att ge våra kunder en ännu mer flexibel service, kommenterar Dennis Olesen, Managing Director på APM Terminals Nordic.

Pandemin har förstärkt redan befintliga trender som ökad regionalisering av produktion och lagerhantering, vilket är ett skäl till att efterfrågan på kortare containertransporter ökar.

– I och med pandemin ser vi delvis nya mönster i logistikflödena där varuägare flyttar delar av sin globala produktion närmare Europa. Kortsjö är ett växande segment och vi är glada att APM Terminals fortsätter möta marknadens behov i och med den här satsningen som också breddar hamnens totala utbud, kommenterar Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Stor efterfrågan

Det är framförallt efterfrågan från marknaden och befintliga kunder hos APM terminals i Norden, som gör att man nu drar igång, menar Magnus Lundborg, marknadsansvarig för APM terminals i Norden.

– Vi har redan det här ebjudandet ex i Aarhus, och våra kunder har frågat om vi inte kunde ha det även i Göteborg, säger Magnus Lundborg.

– Nu svänger marknaden igen och då gäller det att hänga på.

För att Göteborg framöver även ska kunna serva kortsjö-segmentet har en ny terminal iordningställts. Skandiahamnens västra kaj, som nyligen rustats upp och förstärkts inför farledsfördjupningsprojektet Skandiaporten, blir platsen. Nu ser man över vad som behöver anpassas, justeras eller tillföras för att kunna få till en så effektiv kortsjöhantering som möjligt.

Med kortsjöhantering som fokuserar på europeiska destinationer behövs bland annat ändamålsanpassade kajnära lager- och omlastningsmöjligheter. Detta för att ge ökad flexibilitet och ytterligare incitament för transportköpare att flytta mer intraeuropeskt gods från lastbil till det miljövänligare sjöfartsalternativet.

Även kust- och inlandssjöfart blir möjlig
Vid den nya kajen ska också kust- och inlandsjöfart kunna hanteras. Lastning och lossning av pråmar och mindre fartyg avsedda för dessa har även de vissa betingelser som nu ses över för att bästa möjliga lösningarna ska kunna komma på plats.

– Staten har stora ambitioner med en ökad inrikessjöfart som vi vill stötta. Detta är ett praktexempel på hur man tänker systemnytta, och samtidigt kompletteras hamnen ytterligare och vi får ännu mer fog för att kalla oss ”the no-limit port”, kommenterar Elvir Dzanic.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *