Forskar på ökad återvinning av fordon

– Om man baserar återvinningsgraden på viktprocent så missar man många viktiga materialströmmar, säger Hanna Ljungkvist Nordin. Foto IVL

Mistra-projektet Explore har granskat hur processerna vid fordonsåtervinning kan förbättras. ”Det finns väldigt mycket resurser kvar i fordon, som man inte materialåtervinner idag, inte minst ovanliga metaller och plast” säger Hanna Ljungkvist Nordin, projektledare för Explore vid IVL.

Explore har pågått i fyra år och har gått ut på att kartlägga hur återvinningsprocesserna för fordon går till.

– Vi är på sluttampen i projektet, som är en fortsättning på ett annat fyraårigt projekt, berättar Hanna Ljungkvist Nordin, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bland de andra deltagarna finns Chalmers, Volvo Cars och AB Volvo m fl, samt aktörer från återvinningsindustrin. Producentansvaret säger att personbilar och lätta lastbilar måste återvinnas till 95 procent, varav minst 85 procent ska utgöra återvinning av material och resten energiåtervinning.

– Men med bara 85 procents materialåtervinning missar man väldigt mycket, inte minst plaster som knappt återvinns alls idag, och inte heller ovanliga metaller.

Projektet Explore har granskat hur processerna vid fordonsåtervinning kan förbättras. Foto IVL

Demontering vs fragmentering

En viktig del i projektet har varit att kartlägga fordonsflottans materialströmmar. Genom att visa hur bilarna är sammansatta idag, samt hur de återvinns, skapas förutsättningar för att anpassa
återvinningsindustrin så att återvinningen kan öka framöver. Ett problem är att det är ganska lite som demonteras på en bil idag – det mesta av bilen mals ner i en fragmenteringsanläggning. Det beror på att elektronik och plast ofta sitter utspritt och på bökiga otillgängliga ställen som försvårar en demontering. Hanna Ljungkvist Nordin hoppas att biltillverkarna ska öka sin användning av återvunnet material i nyproduktionen, och på så vis höja efterfrågan och göra det lönsammare att återvinna även plast och elektronik.

– Volvo har ju till exempel satt målet att de ska ha 25 procent återvunnen plast i sina bilar till år 2025. Om tillverkarnas efterfrågan ökar, blir det ett större sug på marknaden.

– Sen kanske man skulle kunna designa bilarna på ett sätt som underlättar materialåtervinningen. Men bilar är komplexa produkter med extremt mycket andra krav på sig, så det är inte alltid det går att ta den hänsynen.

Många nyttor

Att öka materialåtervinningen i bilarna har flera nyttor, menar hon.

– Inte minst skulle det ge fordonsindustrin ett mycket lägre miljöavtryck. Det är väldigt kostsamt för miljön att plocka upp nya råvaror, det kostar väldigt mycket resurser och energi och utsläpp. Livscykelmässigt är svinnet av ädla och sällsynta metaller den största miljöboven, de kräver mest resurser i primärtillverkningen.

I ett fortsättningsprojekt till Explore tittar forskarna på hur materialåtervinningen av plast ska kunna öka hos demonterare och verkstäder, t ex vid reparation av skadade bilar. Projektet fokuserar på stötfångare eftersom det är stora plastdetaljer som ofta skadas vid krock och är lätta att demontera. Främst tror Hanna Ljungkvist Nordin att det är nya policys som måste till för att öka återvinningen, och lagstiftning kring producentansvaret som behöver skärpas och omformuleras.

– Om man baserar återvinningsmålen enbart på viktprocent så missar man många viktiga materialströmmar. Kanske behövs mål för hur stor andel av plasten som ska återvinnas, och mer fokus på materialvärde. Sen borde även lastbilar vara inkluderade i producentansvarslagstiftningen.

Av Hilda Hultén 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *