Chalmers i nytt forskningsprojekt för att minska förpackningsluft

Chalmers tekniska högskola inleder ett nytt forskningsprojekt i samarbete med Postnord för att hitta den optimala förpackningen för både branschen och miljön. Målsättningen är att minska mängden onödig luft i förpackningar. Även förpackningsaktören DS Smith deltar i projektet.

– Projektet är mycket intressant för oss då vi vill bidra med ökad förståelse för hur effektiva och hållbara försörjningskedjor kan uppnås och hur förpackningar på olika sätt påverkar möjligheterna för detta, kommenterar Sandra Brüel Grönberg, doktorand vid Chalmers tekniska högskola.

Chalmers hoppas genom projektet kunna skapa insikter om hur branschen gemensamt kan minska luften i förpackningar och transportsystemet som helhet, med fokus på ökad hållbarhet.

Forskningsprojektet är sprunget ur Postnords initiativ Förpackningsresan, där de har bjudit in branschen för att samla insikter och erfarenheter kring luft i paket. De menar att e-handlade paket i genomsnitt innehåller cirka 30 procent onödig luft vilket får effekter på distributörers transporter och ombudens plats på hyllorna.

– Att minska luften i e-handelns förpackningar är mer komplext än vad vi anade när vi drog igång Förpackningsresan för något år sedan. Nu behöver vi ta reda på vilka åtgärder som leder till störst klimateffekt. Samarbetet med Chalmers och DS Smith är ett oerhört viktigt steg för konkret förändring och vi ser fram emot att gemensamt komma fram till vad som är en mer klimateffektiv förpackning för e-handeln, kommenterar Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på Postnord. 

Inom ramen för forskningsprojektet medverkar också förpackningsaktören DS Smith för att bidra med förpackningskompetens. Flera e-handlare medverkar även genom studiebesök och djupintervjuer.

Projektet ska pågå i två år och finansieras av Handelsrådet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *