Omställning att forska i coronatider

Den akademiska världen stöps om i pandemins spår: fysiska konferenser ställs in, forskningsmedel stryps och nya kommer till.– Men undervisningen har påverkats mest, där behövs mer lärarstöd och nya verktyg för att säkra kvaliteten framåt, säger GU-forskaren Marta GonzalezAregall. Av Hilda Hultén Artikel ut LTS Rapport nummer 3 2020 Marta Gonzalez-Aregall är forskare och lektor […]

Läs mer

Därför är Göteborgsregionen landets ledande kunskapsregion

Göteborgsregionen har gått om Stockholm som landets ledande kunskapsregion. Ju mer företagen satsar på forskning och utveckling, desto större är sannolikheten att innovationer och nya jobb skapas. Det framgår av Business Region Göteborgs nya rapport om forskning och utveckling. Och att Göteborg nu tagit täten är ingen slump.   År efter år hamnar Sverige högt […]

Läs mer

Är det ett systemskifte vi ser?

Idag är vi många som arbetar med elektrifiering av transportsektorn. Privatbilar, lastbilar och arbetsmaskiner ska ganska snart gå på el. Diskussioner har redan börjat föras om att fossila bränslen skall fasas ut och rent av förbjudas i en ganska snar framtid. Fossil framdrift kommer att försvinna, det står klart. Man kan likna det vid bilens […]

Läs mer