Vill förbättra vården med logistik

– Kvaliteten på sjukvården i Sverige är bra, vårt största problem är de växande vårdköerna, säger Carina Iversen, logistiker på Sahlgrenska och industridoktorand på Chalmers. Hon forskar på hur man kan öka kapacitetsutnyttjandet i vården genom smartare planering av de resurser som finns – och interna kapacitetspooler. – Vården har efterfrågat vår kompetens ganska länge. […]

Läs mer

Lindholmen – en smältdegel av innovationskraft

– Lindholmen Science Park är en otroligt stimulerande miljö, ett nav för innovation där studenter, forskare, företag och industri kokar samman. Det händer otroligt mycket här, med nya labbmiljöer, innovationscenter och Karlastaden som ska byggas, säger Tord Hermansson, ny vd på Lindholmen Science Park. Den som besökte Lindholmen för 20 år sedan skulle troligtvis inte […]

Läs mer

Stort framtida behov av logistikmark i Göteborg

Göteborg är historiskt Sveriges ledande handels- och industristad. Göteborg är också Sveriges självklara logistikhuvudstad och Göteborgsregionen, där BRG och Borås ingår, har varje år sedan 2005 utsetts till Sveriges bästa logistikläge i den utvärdering som tidningen Intelligent Logistik gör. Här finns hamnen, Sveriges näst största flygplats och här finns de flesta av de stora logistikföretagen […]

Läs mer

Krafttag krävs för att klara framtidens leveranser

Bristen på chaufförer är akut och snart kommer det att få konsekvenser för leveranserna till näringslivet. Även transportbranschens aktörer är djupt oroade. I dagsläget handlar det om ca 5 000 chaufförer som saknas, och man pratar om en kommande brist på upp emot ytterligare 25 000 chaufförer. För att få köra yrkesmässig trafik krävs både […]

Läs mer