Logistikforskare i samlad trupp

– Logistikforskarna i Göteborg har alltid varit som en familj. Vi äldre forskare vet inget annat än att nära samarbeta universitetet och Chalmers emellan, säger Mats Johansson, som ihop med Jonas Flodén leder logistikforskningscentrat Northern LEAD.   Mats Johansson är professor i Logistik och Supply Chain Management vid Chalmers. Tillsammans med Jonas Flodén leder han […]

Läs mer

Så minskas risken för brokollissioner

Hur stor är risken att ett fartyg ska köra emot en bro – och hur stor kraft måste bron då kunna stå emot? Dessa frågor försöker Axel Hörteborn, industridoktorand vid SSPA, besvara med hjälp av simuleringar och smart riskanalys. Slutmålet är att minska samhällskostnaderna för att bygga infrastruktur.   Brokollisioner är relativt ovanliga: den vanligaste […]

Läs mer

“Här finns möjligheten att påverka”

 – I Sverige är det nära till politiken. Som forskare kan man påverka beslutsfattandet på ett sätt som inte går i t ex Storbritannien, säger Kevin Cullinane, professor i Industriell och finansiell ekonomi & logistik vid Göteborgs universitet, som forskar på hållbara transportflöden.   Kevin Cullinane har forskat på internationell logistik och transportekonomi under hela […]

Läs mer

Finansiell transparens viktig för en effektiv försörjningskedja

I projektet ”Supply Chain Finance: New roles for the logistics and transport industry”, tittar Handelsforskaren Viktor Elliot och kollegor på hur en ökad transparens i de finansiella och fysiska flödena i försörjningskedjan ger möjlighet till effektivisering, bland annat genom att förbättra den finansiella situationen för kritiska länkar i kedjan.   Under finanskrisen drabbades många företag, […]

Läs mer

Dolda makthavare i citylogistiken

Hur påverkar aktörer som fastighetsägare, hyresvärdar och kommuner citylogistiken? – De här aktörerna är ofta blinda fläckar i logistiken men har stor makt och betydelse för att utveckla hållbara transportlösningar i våra städer, säger Alena Brettmo, som doktorerar i ämnet.   Citylogistik handlar om att skapa effektiva flöden, minska utsläppen och reducera störningar och trängsel […]

Läs mer

Hamnkonfliktens effekter svåra att uppskatta

 Det är inte bara hamnkonflikten som gjort att volymerna rasat i APMs containerterminal i Göteborg, men den har haft stora effekter. Det menar Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet, som forskar i effekterna av hamnkonflikten. – Jag har aldrig varit med om att få så stort intresse för ett forskningsprojekt, […]

Läs mer