LTS Rapport

LTS Rapport ges ut Logistik och Transport Stiftelsen LTS och bevakar forskningen och utvecklingen inom logistik och transport i Västsverige. LTS Rapport produceras sedan 2017 av Intelligent Logistik och distribueras tillsammans med affärsmagasinet Intelligent Logistik i mars och december.

Från och med 2018 kommer LTS Rapport att utkomma med tre utgåvor per år, med ytterligare ett nummer i juni där vi fokuserar extra mycket på aktuell forskning inom logistik- och transportområdet.

Ansvarig utgivare: John Wedel

Redaktör: Hilda Hultén

Grafisk form: Michael Wall

ARKIV LTS RAPPORT