Vad är en logistiker?

Vad kännetecknar en logistiker? Är det att man arbetar med logistik? Jag tror inte att det är så enkelt. För flera år sedan kom en fantastisk bok som hette ”Vad är Lean”. Den kom senare i en uppdaterad upplaga som hette ”Detta är Lean”. Första kapitlet är helt lysande och beskriver just vad som kännetecknar logistik. En logistiker tänker flödesorienterat. Ett sjukhus är den absoluta motpunkten till flödesorientering. Ingen bryr sig om patientflöden, utan målet är maximalt kapacitetsutnyttjande i varje funktion. Tänk om sjukhusen bara hade tittat lite på hur industrin fungerar. Hade något enda industriföretag styrts som alla våra stora sjukhus, så hade varenda ett av dom gått i konkurs. Därför kan det finnas skäl att byta ut ledningen för sjukhusen mot kompetenta industriledare, och det huvudsakliga skälet är just logistik. På samma sätt förhåller det sig med mycket av den offentliga förvaltningen och för all del också även en hel del privat verksamhet. Flödeseffektivitet måste komplettera funktionell effektivitet. Genomflöde är viktigt, inte bara beläggning och kapacitetsutnyttjande.

En logistiker ser flöden, trånga sektorer och möjligheter till effektivisering. Det är ofta inte så komplicerat. Öka kapaciteten lite i ett visst delavsnitt, lägg den trånga sektorn tidigt, jobba med flexibilitet osv. Som logistiker finns ett stort arbetsfält, inte bara inom transportbolag. Migrationsverkets hantering av uppehållstillstånd – kan effektiviseras med ett logistiktänkande. På samma sätt som värdepappershantering, trafikstyrning och alla möjliga och omöjliga arbetsuppgifter.

Men ibland behövs det lite skarpare analyser och tänkande för att beskriva hur det fungerar och ser ut. Som en start på en nödvändig förändringsprocess i en bransch eller sektor. Till detta behövs extra tränade logistiker, personer som kan tränga längre in i problematiken och som kan hjälpa till att definiera, beskriva och strukturera. Dessa personer finns bl a på universiteten, där man tränas extra på att metodiskt bearbeta komplicerade problem. Jag tänker främst på forskarna! Dom löser inte alla problem, men dom bidrar definitivt till att utveckla logistikvärlden. De kommer med nya teorier, beskriver hur det ser ut och fungerar och är med i det offentliga samtalet. Där behövs stöd och det är vad LTS sysslar med.

 

John Wedel, vd Logistik och Transport Stiftelsen

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *