Förebilder är viktigt!

John Wedel, vd LTS. Foto Hilda Hultén

I helgen var jag i London för att gå på min dotters graduation. Hon har tagit examen på Westminster University och arbetar nu i London inom logistikområdet. Vilket sammanträffande tänker någon. Jag har aldrig drivit på henne att arbeta med logistik, men genom att vara entusiastisk och verkligen tycka om området, så har man väl bidragit till yrkesvalet. Otaliga middagskonversationer hemma hos oss har handlat om möjligheter och utmaningar i branschen. Spännande diskussioner.

En av mina förebilder är professor i logistik och det är väl ingen tillfällighet att hans två barn båda arbetar inom området. Eftersom logistiken är så viktig för att samhälle och näringsliv skall fungera, så känner man att man är i händelsernas centrum och det påverkar säkert känslan av att området är viktigt och roligt.

När man arbetar med logistik, så innebär det att man ofta kommer att stå i centrum för diskussioner och debatter. Alla jag träffar är nyfikna, undrande och har åsikter om lastbilar, tåg, varudistribution och inte minst infrastruktur. Att vara öppen, påläst och intresserad gör att man kan bidra på ett bra sätt i dessa diskussioner. Hur många gånger har man inte pratat med vänner och bekanta om höghastighetsjärnväg, självkörande bilar, hamnkonflikter och bristande järnvägsunderhåll. Och nu när det börjar hända så väldigt mycket spännande, då är det fantastiskt att få vara med.

På samma sätt tänker vi i Göteborg. Vi vill vara en internationell förebild inom hållbar logistikutveckling. Här skall köras självkörande bilar, små elektriska distributionsfordon och helelektriska bussar. Det är bara några av alla de saker där Göteborg föregår med gott exempel. Sedan har vi andra intressanta exempel i Sverige som exv försöken med elvägar och ny stadsdistribution. Det finns bara en negativ sak med de självkörande bilarna och det är att jag inte blev utvald som testpilot. Hade älskat att få vara med i fronten av utvecklingen.

Det händer så mycket spännande att det nästan känns overkligt. Uppkopplade system, blockkedjor, elektrifiering, e-handeln, serviceifiering och utvecklingen av nya samhällsstrukturer baserade på IT. Och allt detta kommer i allra högsta grad att påverka varuflödena och därmed alla människor. Här är forskningen helt avgörande för utvecklingen och det är här LTS kommer in. Vi vill vara en förebild för andra organisationer som stöder forskning och utveckling av högre utbildning. Lyckas vi med det, om än bara med en del, så har vi ändå gjort något positivt för framtiden.

John Wedel, vd LTS

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *