Digitalisering och förändring

John Wedel, VD LTS. Foto Bengt Kjellin

En av de stora megatrenderna vi pratar mycket om just nu är digitaliseringen. I en rapport från Oxford (Frey & Osborne) beskrivs konsekvenserna av denna i form av andelen jobb som försvinner inom 20 år. Generellt beräknas 46 procent av alla jobb ersättas av digital och automatiserad teknik. Naturligtvis kommer detta också att drabba logistiksektorn. För exempelvis  lokförare beräknas i digitaliseringen innebära att 89 procent av jobben försvinner, för lagerarbetare 78 procent och för civilingenjörer bara 5 procent. Väldigt många av de operativa arbetena kommer alltså att ersättas av datorer.

Är detta ett stort problem? Svaret är både ja och nej. Vi har tidigare i historien varit med om liknande skiften, t ex jordbrukets omvandling till industri. I dag tycker nog ingen att denna var negativ. Men just då måste omvandlingen ha varit oerhört smärtsam för många.

Många jobb inom logistiksektorn har attraherat människor med lägre utbildning och fungerat som instegsjobb på arbetsmarknaden. Tyvärr är det dock så att de jobb som kräver lägst erfarenhet också är de som kommer att kunna digitalisera bort lättast. Då gäller det verkligen att samhället kan hantera denna förändring. Vi måste alltså redan nu förbereda oss på det som kommer.

Samtidigt ser vi att bara 5 procent av jobben för civilingenjörer kommer att ersättas. Utbildning lönar sig alltså. Man blir mer oersättlig. Idag har vi ett stort antal universitet och högskolor, på vilka det bedrivs högklassig utbildning i logistik. Grunden för bra utbildning är forskning och då måste vi ha tillgång till bra forskare. Här kommer internationellt utbyte in. På Handelshögskolan i Göteborg har man till exempel  rekryterat två internationellt erkända forskare, en av dem visserligen bara på gästspel, men ändå. Världsledande forskare från Europa kommer och berikar vår akademi här i Göteborg. Michael Browne och Laetitia Dablanc är två utmärkta exempel på denna kompetensinjektion till Sveriges logistikkunnande. Mer av detta är önskvärt.

Å andra sidan ”tappar” vi också duktiga forskare. Henrik Sternberg, som tidigare arbetat vid Chalmers och LTH, flyttar till Iowa State University. Stort grattis till honom och till ISU. Hoppas bara att han kommer hem om några år, ännu mer meriterad, och att han då vill komma tillbaka till landets bästa logistikforskningsstad.

 

John Wedel, vd LTS

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *