Är det ett systemskifte vi ser?

John Wedel. Foto Hilda Hultén

Idag är vi många som arbetar med elektrifiering av transportsektorn. Privatbilar, lastbilar och arbetsmaskiner ska ganska snart gå på el. Diskussioner har redan börjat föras om att fossila bränslen skall fasas ut och rent av förbjudas i en ganska snar framtid. Fossil framdrift kommer att försvinna, det står klart. Man kan likna det vid bilens tillkomst, som gick ganska fort strax efter förra sekelskiftet. Hästdroskorna försvann på några år. I min närmiljö har jag sett en liknande utveckling. På den skärgårdsö utanför Göteborg där jag bott och där bilar inte är tillåtna, försvann lastmopederna under några få år och ersattes med elektrifierade golfbilar.

Men den snabba utveckling som väntas, kommer den att förändra transportsystemen? Egentligen inte. Det handlar ju mer om att ersätta bensin- och dieselmotorer med elmotorer. Dessa kan sedan drivas av batterier eller vätgas. Men själva systemen förändras ju inte av det. Vi har fortfarande samma transportbehov som skall utföras och det kommer att ske på ungefär samma sätt. För den yttre betraktaren har egentligen inget hänt. Förändringen har skett under motorhuven. Samma gator, samma distributionsmönster etc, bara mer miljövänligt. Inte så bara i och för sig, men ändå.

Nä, då kommer tekniker för uppkoppling och självkörande fordon att påverka mycket mer. Först när vi har en ökad autonomi och möjlighet att koppla samman fordon och omgivning i större system, först då kan själva transportsystemen förändras. Så effektivisering kommer inte med elektrifiering, utan med möjligheten till uppkoppling och autonomi.

Eftersom planeringen av infrastruktur, lokaler och regelverk ofta tar lång tid, så behöver vi ökad kunskap om vad förväntade förändringar kommer att innebära. Vi behöver redan nu ta höjd för det som komma skall. Bara att börja planera för en laddinfrastruktur är ett gigantiskt arbete, som kräver många kloka personers insats. Och då pratar vi ändå om förändringar i ett befintligt transportsystem. Lägger vi sedan till stora förändringar i själva transportsystemet, så förstår man lätt att det är en jättelik utmaning. Här behöver samhällsplanerare, fordonsutvecklare, logistiker, kapital, politik m fl samverka, och här behövs även forskarna. Därför är det viktigt med en stark akademi, som kan ge sitt bidrag till en spännande framtid.

John Wedel, VD LTS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *