»Alla forskare är överens«

John Wedel, foto Bengt Wennerberg

I stort sett varje dag möts vi av artiklar och tv-inslag om klimathotet. Folk pratar om det och skolbarn protesterar. Och argumentet att det är ”bråttom” anser de att ”alla forskare är överens om”. Eller att ”97 procent av alla forskare anser”. Men är det verkligen så vetenskap fungerar, undrar man. Just ur ett forskningsperspektiv kan det vara intressant att granska klimatforskningen.

Jag efterlyser starkt en mer öppen och kritiskt granskande attityd i klimatdebatten. Ett vetenskapligt förhållningssätt kräver inte bara att avvikande uppfattningar tillåts, utan även att man aktivt uppmuntrar försök till att motbevisa etablerade teorier. Bara för att många är överens, innebär inte detta att de har rätt. Jag tycker att hela klimatdebatten är oerhört intressant som fenomen. Skolungdomar, ärkebiskopar och ”tyckare” intervjuas som vore de experter.

Och bara för att man är forskare innebär inte det per automatik att man kan ens de mest elementära grunderna i fysik eller fysikalisk kemi. Något man bör kunna för att uttala sig som expert i klimatdebatten. Ser man på TV så exemplifieras ofta klimatförändringarna med bilder på helt normala variationer i vädret. Detta som en intäkt för en redan förutbestämd uppfattning. Okunskapen är häpnadsväckande. ”Klimatet är hotat, det är nödläge och fan ta den som är emot. Baserat på forskning, så det måste vara sant”. Granskar jag hela processen, forskningen och speciellt FN:s insats, så är jag inte alls lika säker.

Jag tycker att det finns stora brister i såväl själva forskningen som i tolkningen av forskningsresultaten. Och jag kan räkna upp massor av seriösa forskare som har en starkt avvikande åsikt om hur allvarligt läget är. Som utbildad forskare är jag nyfiken på hur det verkligen förhåller sig, eftersom det finns forskning som visar olika.

Jag tog reda på hur mycket CO2 vi släpper ut globalt varje år i förhållande till hur mycket som finns i atmosfären. Det är ganska mycket faktiskt. Men hur det påverkar temperaturen på jorden vet jag inte. Det finns olika teorier om detta. Jag tror starkt på att vi måste värna vår planet mycket mer än vi gjort under senare år.

Vi släpper ut enorma mängder av farliga ämnen i luft och vatten. Sverige skall ligga långt fram när det gäller grön innovation, men jag motsätter mig starkt ett samhälle där avvikande åsikter negligeras och förhånas. Så gjorde kyrkan ofta i historien och det kan vi vara utan. Hur är det inom logistikforskningen? Är alla eniga eller uppmuntras kritisk granskning?

John Wedel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *