Krafttag krävs för att klara framtidens leveranser

Bristen på chaufförer är akut och snart kommer det att få konsekvenser för leveranserna till näringslivet. Även transportbranschens aktörer är djupt oroade. I dagsläget handlar det om ca 5 000 chaufförer som saknas, och man pratar om en kommande brist på upp emot ytterligare 25 000 chaufförer. För att få köra yrkesmässig trafik krävs både […]

Läs mer

Digitalisering och förändring

En av de stora megatrenderna vi pratar mycket om just nu är digitaliseringen. I en rapport från Oxford (Frey & Osborne) beskrivs konsekvenserna av denna i form av andelen jobb som försvinner inom 20 år. Generellt beräknas 46 procent av alla jobb ersättas av digital och automatiserad teknik. Naturligtvis kommer detta också att drabba logistiksektorn. […]

Läs mer

Förebilder är viktigt!

I helgen var jag i London för att gå på min dotters graduation. Hon har tagit examen på Westminster University och arbetar nu i London inom logistikområdet. Vilket sammanträffande tänker någon. Jag har aldrig drivit på henne att arbeta med logistik, men genom att vara entusiastisk och verkligen tycka om området, så har man väl […]

Läs mer

Går det framåt eller bakåt för miljön?

Hållbarhet är en självklarhet för många idag. Så även inom logistiken. Vi vill se en utveckling som gynnar framtiden och som ger oss en långsiktigt bra värld. Men det kommer tyvärr signaler om att det inte alltid går så bra. För en månad sedan lyssnade jag på en europaparlamentariker som arbetar i Europaparlamentets transportutskott. Han […]

Läs mer