Volvos första ellastbilar rullar ut

Roger Alm och Martin Lundstedt vid kundöverlämningen av ellastbilarna.

Den 19 februari lämnade Volvo Trucks över sina  två första helektriska lastbilar, som nu tas i drift i Göteborg av Renova och TGM, en milstolpe för utvecklingen mot fossil- och bullerfri citydistribution. Förhoppningen är att bilarna ska kunna gå i serieproduktion under året.

 

– Vi är medvetna om behovet av att minska transportindustrins klimatpåverkan. Det här är ett stort framsteg för hela branschen, sa Volvo lastvagnars vd Roger Alm vid överlämningsceremonin på Volvo Trucks Experience center.

El-projektet startade för 3,5 år sedan med en elhybrid, men projektet landade i en helt eldriven teknik.

– De som gjort detta möjligt är våra ingenjörer, inköpare och produktionsplanerare som har jobbat hårt för att lösa de problem som en helt ny drivteknik innebär, sa Roger Alm.

 

Välkommen satsning

Emmyly Bönfors, kommunalråd med ansvar för miljö (C) i Göteborgs Stad, var med på överlämningen, och hon välkomnar satsningen.

– Varje år dör 200 göteborgare i förtid på grund av luftföroreningar, så det här är ett bra steg i rätt riktning.

Är det någon stad som är lämpad att ställa om till fossilfria transporter så är det Göteborg, menar hon.

– Vi har en historia av att ställa om och gå från hamnstad till tung industristad till tjänstestad, så det skulle inte vara första gången.

Sammanlagt ska tre lastbilar testas i fältförsök under fem månader. I Göteborg är det två bilar av typen Volvo FL – en renhållningsbil åt Renova och en distributionsbil för kylvaror som åkeriet TGM kommer att köra för DB Schenkers räkning till Coops citybutiker. Den tredje bilen är en större modell – FE – som ska testas inom renhållning i Hamburg.

– Så sent som i natt antog EU de nya reglerna om begränsningar av lastbilsutsläppen, så de här lastbilarna kunde inte kommit lägligare. Det visar att vi är på helt rätt spår, sa AB Volvos koncernchef Martin Lundstedt.

Går fältförsöken bra ska ellastbilarna kunna gå i serieproduktion under 2019.

 

– Räckvidd är lurigt, men eftersom batterier är tunga och dyra ska man inte ha fler än nödvändigt, säger Anna Thordén.

Risk för räckviddsångest

Enligt Anna Thordén, produktchef elektromobilitet på Volvo Trucks, löser eldrift flera av transportsektorns problem:

– Ljudnivån ligger på 69 decibel mot 79 för en diesellastbil, vilket  uppfattas som en halvering av det mänskliga örat. Det minskar trafikbuller och ger en bättre arbetsmiljö för chaufförerna.

Att produktionen av batterier är mer miljöbelastande än traditionella motorer, kompenseras med minskade utsläpp under lastbilens livstid.

– Bara de två lastbilarna i Göteborg minskar utsläppen av koldioxid med 200 ton på åtta år, berättar Anna Thordén.

Den största utmaningen med eldrift är räckvidd och laddning. För FL-modellen är räckvidden upp till 300 km.

– Räckvidd är lurigt, den påverkas av körstil och väderförhållanden. Man vill maximera lastkapaciteten och eftersom batterier är tunga och dyra, ska man inte ha fler än nödvändigt.

Hur man kör påverkar räckvidden med upp till 20 procent.

– Men hur bra man än kör kan man ändå råka ut för den här obehagliga räckviddsångesten. Vi jobbar därför med att förbättra vår räckviddsprediktion, berättar Anna Thordén.

För att reda ut batteribehovet tittade Volvo på Renovas och TGMs planerade rutter.

– En av våra ingenjörer cyklade till exempel efter en Renovabil en hel dag för att logga rutter.

Behoven ser olika ut – Renova vill helst inte ladda under dagen och TGM vill ha maximal lastkapacitet och kan tänka sig att snabbladda under lunchen.

–  I båda fallen kom vi fram till samma lösning – tre batterier med en kapacitet på 150 kwh.

 

Nöjda chaufförer

Vid överlämningen var chaufförer från Renova och TGM på plats, som varit med i utvecklingen och i provkört de nya lastbilarna.

– Den största skillnaden är ljudnivån i hytten och att bilen har en omedelbar gasrespons. Det är nästan som en tunnelbana, bilen bara sticker iväg, helt tyst. Det är ju bra vikt i bilarna vi kör, så det är skönt att kunna komma iväg smidigt när man är stillastående, sa Renova-chauffören Peter Pude.

Text och foto Hilda Hultén

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *