Triple F:s nya projekt startar i höst

Triple F:s årskonferens avrundades med en workshop där deltagarna fick ge sin syn på teknikens roll i omställningen till fossilfrihet. Foto Klara Eriksson

Trafikverkets massiva forskningssatsning Triple F har tagit emot 22 projektförslag från konsortiemedlemmar, de flesta inom logistik. De projekt som får grönt ljus av Trafikverket kommer startas i höst, och upp till åtta doktorandtjänster kommer då att utlysas.

Triple F (Fossil Free Freight) samordnas av Closer och ska, som namnet antyder, bidra till ett fossilfritt godstransportsystem genom forskning inom områdena Teknik, Policy och Logistik.

– Målet är att väsentligen bidra till att det klimatmål som är satt för transportsektorn verkligen uppnås, med en 70-procentig minskning av koldioxidutsläppen till 2030 och en helt fossilfri transportsektor 2045, säger programsamordnaren Maria Oscott.

Trafikverket finansierar programmet med 290 miljoner SEK under 2018–2030. Målet är att bygga upp en svensk kompetensbas och bidra till utvecklingen på området.

– Hittills har vi inte minskat utsläppen tillräckligt snabbt givet att det skulle gå linjärt. Och preliminära siffror för 2018 säger att utsläppen gått upp igen, sa Johanna Takman från VTI på Triple Fs årskonferens i Stockholm i april.

Lastbilar står för merparten av godstransporternas växthusgasutsläpp.

– Det kan vara viktigt att åtgärder riktas ganska mycket mot lastbilar – för även om järnvägens utsläpp minskade med 100 procent, skulle det inte motsvara mer än en procent av utsläppen.

– Vi behöver ringa in behoven, vad är det för logistikforskning och logistikutveckling som behövs för att klara omställningen, säger Jenny Karlsson. Foto VTI

Övervägande logistikprojekt

Tolv ettåriga uppstartsprojekt pågår redan inom satsningen och i vår har 22 nya projektansökningar inkommit – som kan leda till upp till åtta nya doktorandprojekt i höst. Enligt Jenny Karlsson, forskningsledare på VTI och ansvarig för logistik i Triple F:s programledning, gäller många av ansökningarna logistik.

– Det var övervägande logistikprojekt faktiskt, och det är ju jätteroligt. Det var däremot lite få policy- och teknikprojekt, det tyckte jag var synd – alla sidor behövs ju. Men många logistikprojekt betyder inte självklart många logistikdoktorander. Programledningen ger förslag, men det är Trafikverket som till syvende och sist beslutar vart pengarna ska gå.

”Lite traditionellt”

Totalt ska 21 doktorander utexamineras inom ramen för Triple F fram till 2030.

– Vi utbildar individer i ämnen som är viktiga för omställningen. De får ett körkort i hur man forskar och kommer kunna göra jättemycket nytta i hela sitt yrkesliv.

Med tanke på målet – att väsentligen bidra till ett klimatmål om bara 11 år – konstaterar Jenny Karlsson l att förslagen som kommit in beskriver ganska traditionell forskning och innovationerna och det ”disruptiva” var inte representerat i så stor utsträckning som hon hoppats på.

– En doktorandsatsning måste ha en ganska tydlig, genomförbar problembeskrivning och trygga förutsättningar för genomförande, det kanske är en förklaring.

Triple F är en långsiktig satsning, betonar hon.

– Så det finns tid att utveckla banbrytande projekt i programmet framöver.

Hittills har mycket tid gått åt att bygga upp organisation och processer för att driva programmet. Nu bli det mer tid för omvärldsanalys.
– Vi behöver ringa in behoven, vad är det för logistikforskning och logistikutveckling som behövs för att klara omställningen, och hur kan vi kommunicera det utåt. Målet är att ge ett konkret bidrag till omställningen så det är viktigt att våra doktorand- och innovationsprojekt handlar om det.

Engagerande workshop

Årskonferensen avrundades med en workshop där deltagarna fick ge sin syn på teknikens roll i omställningen till fossilfrihet. De viktigaste övergripande teknikerna var enligt deltagarna elektrifiering, biodrivmedel, digitalisering, elvägar och bränsleceller.

På frågan om när elvägar kan tänkas slå igenom trodde 17 % att det sker 2025, 24 % år 2030, 21 % år 2040, 10 % senare än så samt 24 % att det aldrig slår igenom.

– Över 80 % uppger att de vill engagera sig mer i dessa frågeställningar, vilket känns oerhört roligt. Vi är så tacksamma för det stora engagemanget under workshoppen, sa Patrik Klintbom, forskningsledare för teknik på Triple F.

Av Klara Eriksson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *