Sveriges första insjöfartspendel på gång

Lars Rexius och Kristofer Andrén från Sea shuttle-projektet tillsammans med SOLs vd Ragnar Johansson. Foto Dan Ljungsvik.

Före sommaren ska Sveriges första inrikes containerpendel sjösättas av Svenska Orient Linien, (SOL). Initialt kommer ett fartyg trafikera sträckan Göteborg–Kristinehamn. 

I december kom beskedet – Svenska Orient Linien, SOL, satsar på en ny containerpendel mellan Göteborg och Kristinehamn, Sveriges första sjöfartsbaserade inrikes containerpendel. Målet är att köra igång före sommaren.

– Vi jobbar fortfarande på att knyta till oss godset. Allt som du kan stoppa in i en container kan vi köra. Överflyttningspotentialen är det gods som idag kommer till och från Göteborgs hamn med bil, det är det som är mest intressant, säger Kristofer Andrén, initiativtagare till projektet.

Två avgångar per vecka, i vardera riktning, planeras.

– Det finns helt klart volymer för ytterligare ett fartyg men det är en delikat balansgång mellan produktionskapacitet och volymer och det här är en bra början.

Det tänkta upptagningsområdet är östra Värmland, västra Örebro län och södra Dalarna. Kunderna finns inom detaljhandeln med importvolymer och skogs- och gruvnäringen med exportbehov. Fördelarna är hög frekvens, precision och lastkapacitet.

– Ett sådant här upplägg tar bort oerhörda mängder tomtransporter från vägar och järnvägar.

Trafiken räknas som IMO-sjöfart – godstrafik med mindre fartyg som seglar under FN-organet IMOs regelverk för internationell sjöfart. Slussarnas storlek begränsar vilken storlek på fartyg som kan gå. Maxmåttet är 88×13 meter, vilket ger en lastkapacitet på 150-175 TEU.

För Trollhätte kanal och den planerade slussrenoveringen skulle en ökad sjöfart på denna sträcka betyda mycket.

– Ser Trafikverket i nästa planprocess att det inte sker någon trafikökning i Vänern, då finns det risk att slussarna inte kommer finnas med. Därför är det betydelsefullt att det här blir av även för den saken skull, säger Kristofer Andrén.

Text Klara Eriksson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *