Storsatsning på fossilfria godstransporter

Maria Oscott samordnar projektet Triple F, som ska bygga upp en svensk kompetensbas inom området fossilfria godstransporter. Foto Klara Eriksson

Triple F är ett sällsynt långsiktigt forskningsprogram, initierat av Trafikverket, som ska hjälpa Sverige bygga kompetens och nå klimatmålen.

Det krävs att alla aktörer gör något nu, om vi ska klara att göra en sån här stor förändring i tid, säger projektsamordnare Maria Oscott.

 

Genom forskningssatsningen Triple F (Fossil Free Freight) vill Trafikverket skapa en svensk kompetensbank inom fossilfria godstransporter. Det behövs om Sverige ska kunna nå sitt ambitiösa klimatmål för transportsektorn till 2030. Trafikverket satsar 290 miljoner under 12 år, näringsliv och andra aktörer förväntas bidra med 100 miljoner eller mer och pengarna ska gå till olika forskningsprojekt som bidrar till minskade koldioxidutsläpp inom transportsektorn.

– Målet är att väsentligen bidra till att det klimatmål som är satt för transportsektorn verkligen uppnås, med en 70-procentig minskning av koldioxidutsläppen till 2030 och en helt fossilfri transportsektor 2045, säger Maria Oscott, programsamordnare på Closer på Lindholmen Science Park, som driver Triple F tillsammans med VTI och Rise.

Att bygga upp en kompetens och tillämpa i verkligheten tar ju tid, borde inte den här satsningen börjat för 15 år sedan? 2030 är ju om bara 12 år.

– Jo absolut, men det är väl nu man har vaknat. Alla inser att det finns en stor relevans för detta och de flesta inser att det krävs att alla aktörer gör något nu, om vi ska klara att göra en sån här stor förändring i tid.

 

Bygger kompetensbank

En tredjedel av de investerade medlen ska gå till doktorandfinansiering – vilket motsvarar 21 doktorandtjänster, varav åtta kan komma att sätta igång redan 2019. Att så stora medel satsas på finansiering av doktorander inom ett visst forskningsområde hör inte till vanligheterna, enligt Maria Oscott.

– Det är ganska ovanligt med en så här stor doktorandsatsning. Det här kommer skapa en svensk kompetens på området och stärker svensk konkurrenskraft.

Infrastrukturminister Tomas Eneroths slagord, att Sverige ska bli “en permanent världsutställning” för ny teknik och lösningar för att nå fossilfrihet, ekar inte helt osökt.

– Det sker en kraftsamling just nu för att komma framåt, vilket vi bland annat hörde i regeringsförklaringen. Det här är Trafikverkets egen satsningen men den går hand i hand med godsstrategin, förklarar Maria Oscott.

 

Tillämpad forskning

När Closer tog på sig ledartröjan inom Triple F startades tolv projekt av inom områdena  logistik, teknik och policy, av organisationer i projektet.  I inledningsfasen har man tre “utmaningar” att lösa; Ett mer transporteffektivt samhälle, Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster samt Ökad andel förnybara drivmedel – utmaningar som kan förändras med tiden.

– Vi ska ligga mellan 3-7 på TRL-skalan, inte ren grundforskning utan lite mer tillämpad forskning och lösningar på verkliga problem.

De grupper och samverkansorgan som finns inom Closer blir viktiga för att hitta projekt med relevans för industri och samhälle, som samtidigt har en stabil vetenskaplig grund.  Idag samarbetar Closer, VTI och Rise med 50 organisationer – men antalet växer varje dag.

–  Intresset är stort och projektidéerna många, och vi har många som vill vara med i konsortiet.

 

Gränsöverskridande projekt

Långsiktighet, breda samarbeten och “hands on” tillämpad kunskap är avgörande för att programmet ska nå sitt mål. Hos Closer är man van att arbeta i bransch- och gränsöverskridande projekt- och grupper, och det arbetssättet tar man med sig i Triple F. Arbetssättet ser Maria Oscott som en nyckel till uppnå resultat.

– Alla projekt tillsammans blir ett sätt att ringa in problem och hur de ska adresseras, och vi gör det tillsammans med ett jättestort konsortium av företag, universitet, kommuner och myndigheter, säger hon.

– Det är ett långsiktigt program, vi ska visserligen utvärderas allt eftersom, men vi har möjlighet att göra långa projekt vilket ger dignitet.

Text och foto: Klara Eriksson

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *