Samverkan ska öka materialåterbruket i byggbranschenForskar

– Potentialen för ökat återbruk i byggsektorn är jättestor, säger Anastazia Kronberg. Foto BRG

En försvinnande liten del av avfallet från fastighets- och byggsektorn materialåtervinns eller återbrukas. Projektet Återbruk Väst identifierar hinder och testar lösningar för uppskalning av återbruk i byggbranschen. ”En utmaning är att få in aktörer som inte finns i kedjan idag” säger Anastazia Kronberg på BRG som är med i projektet.

Fastighets- och byggsektorn står för cirka en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Att göra materialflödet mer cirkulärt har därför en stor potential som klimatåtgärd. Det tvååriga samverkansprojektet Återbruk Väst ska titta på hur återbruk i bygg- och fastighetssektorn ska kunna skalas upp.

– För att uppnå målen i bygg och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft är återbruk av byggprodukter en viktig del, säger Anastazia Kronberg, verksamhetsledare på Business Region Göteborg för initiativet Gothenburg Climate Partnership (GCP) och som deltar i Återbruk Väst.

– Potentialen är enorm, men det behövs både nya arbetssätt och digitala stödverktyg. Vi utgår från riktiga fallstudier, gör klimatberäkningar och hittar lösningar på de utmaningar som finns idag.

En utmaning i att öka kommersialiseringen av återbruket, så att det blir applicerbart för fler företag, är att det saknas aktörer i kedjan.

– Återbruksmarknaden som helhet behöver utvecklas. Det behövs fler demontörer istället för
rivare, inventeringskonsulter som kan bedöma beståndet och marknadsvärdet i olika material och produkter, och rekonditionerare som till exempel kan upcykla en dörr genom lackering eller renovering. Sen behövs nya lager- och mellanlagringsfunktioner för att återbruket ska fungera smidigt.

Nu ska återbruket av byggmaterial växlas upp i Västsverige genom projektet Återbruk Väst.

Förstått sin roll

GCP lanserades förra hösten på Business Region Göteborg, som ett sätt för näringslivet och staden att arbeta tillsammans för att minska klimatutsläppen.

– De som visade störst intresse för initiativet var just bygg- och fastighetsbranschen, vilket visar att de har förstått sin påverkan på klimatet och vill göra något åt den.

Återbruk Väst påbörjades för ett halvår sedan och drivs tillsammans med flera av Västsveriges starkaste fastighetsägare, arkitekter och experter.

– Det var Chalmersfastigheter som hade börjat titta på återbruk i sin verksamhet. Bland annat lyckades de sänka kostnaderna för ett ombyggnadsprojekt från 7 till 5 miljoner genom återbruk, men de insåg att det behövdes fler aktörer för att skala upp och göra återbruket mer effektivt.

Stora potentiella nyttor

Förutom att samla kunskap och etablera ett nätverk av tjänsteleverantörer ska man mäta vilken nytta återbruk skapar för både plånboken och klimatet. Fastighetsaktörerna har med projekt i form av nybyggen, ombyggen eller rivning. Man
tittar också på vilka värden som finns i de befintliga fastighetsbestånden.

– Snart får vi se svart på vitt hur återbruk kan påverka kostnaderna, många tror att det blir dyrare men, tvärtom kan det vara lönsamt.

Anastazia Kronberg berättar om ett projekt där IVL räknat på hur mycket man skulle spara på att återbruka fyra vanliga interiörer; glaspartier, dörrar, takabsorbenter och textilgolv, i ett 2 000 kvm stort kontor, istället för att köpa nytt vid ombyggnation.

– IVLs räkneexempel visade att man kunde spara 1 miljon kronor i inköpskostnader och minska avfallsmängder och koldioxidutsläpp med 30 ton vardera.

Av Hilda Hultén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *