Rise startar center för 3D-printing

Om företag kan 3D-printa ex. reservdelar av nya hållbara material, kan det bidra till en mer flexibel och resurseffektiv produktion. Men för att det ska bli verklighet behövs stöd till företagen i allt från utveckling av nya affärsmodeller till produktdesign och test i en verklig produktionsmiljö. Tillsammans med industriella och akademiska partner startar därför Rise ett center för additiv tillverkning: Applikationscenter, fysiskt placerat hos Rise i Mölndal.

Additiv tillverkning eller 3D-printing i dagligt tal, möjliggör ett paradigmskifte för industrin och är relevant för flera sektorer som exempelvis den marina industrin, fordonsindustrin, konstruktion, flyg- och möbelindustrin för att nämna några.

Några av fördelarna är att individuella kundbehov kan mötas genom produktion av skräddarsydda komponenter, minimalt materialspill och konstruktioner som kan minska i vikt tack vare teknikens möjligheter att tillverka komponenterna lager-för-lager.

Den globala marknaden för additiv tillverkning förväntas fortsätta att växa och för metalliska material innebär det en fördubbling till år 2025. Sverige behöver satsa inom området för att stärka sin position, menar Rise.

– Centret är ett bra exempel på hur vi samlar kompetens längs hela värdekedjan och ett sätt att accelerera den digitala utvecklingen i svensk industri. Additiv tillverkning har stor potential och nu kan Rise ännu kraftfullare bidra till att näringslivet tar viktiga steg framåt, kommenterar Pia Sandvik, vd RISE.

15 företag går samman

15 partner finns med från start. Målgrupp för centret är tillverkande företag, såväl storföretag som små- och medelstora företag men även leverantörer av material, mjukvara och utrustning för additiv tillverkning. Partnerskapet ger möjlighet att dra full nytta av den kompetens och infrastruktur som finns och som partner bidrar man också in i centret. Med hjälp av centrat kan tröskeln att ta steget till att våga testa och utvärdera tekniken minskas.

I centret kan man ta del av den senaste forskningen, testa olika tekniker och få tillgång till både expertis och infrastruktur för att kunna ta nästa steg. Här finns kompetens inom allt från affärsmodeller till utveckling av produktionsmiljöer. Att kunna samverka och dela kunskap med och mellan aktörer i hela värdekedjan är också en viktig del.

– Det är vitalt för svensk industri att öka forskningen på området additiv tillverkning eftersom stora delar av global transportindustri investerar stort på området. Vi behöver en expansion av svensk högteknologisk industri för att få konkurrens på lika villkor globalt. För Ericssons produkter kan additiv tillverkning medföra ett flertal möjligheter att reducera energibehovet i den totala utvecklingen samt över hela produktlivscykeln, detta ser vi fram emot att utveckla tillsammans med RISE och de företag som ingår i Applikationscentrum för additiv tillverkning kommenterar Mikael Wahlén, projektledare Hardware Research på Ericsson, ett av de deltagande företagen.

Fakta

Applikationscenter för additiv tillverkning drivs av RISE tillsammans med centrets 15 partner: AddUp, Alfa Laval, Chalmers, Digital Metal, DNA.am, Ericsson, Höganäs, Materialise, Modul-System HH, Nikon Metrology Europe, RENA Technologies Austria, Ringhals (Vattenfall), Siemens Energy, Volvo Cars, Volvokoncernen samt genom stöd av Västra Götalandsregionen, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det är fysiskt placerat hos RISE i Mölndal men nyttjar hela forskningsinstitutets bredd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *