Ökat intresse för tågfrakt till Kina

Intresset för att frakta gods på tåg mellan Kina och Europa ökar stadigt. Foto Wikimedia.

Intresset för tågfrakt mellan Europa och Kina ökar. ”Vi har sett en kortsiktig ökning som kan ge framtida möjligheter” säger Johan Ignell, ansvarig för Kinapendeln på göteborgsbaserade Greencarrier Freight Services.

Tågfrakt till och från Kina har varit en snackis de senaste åren. Flera speditörer vittnar om stadigt fler förfrågningar om tågfrakt på Europa-Kina, särskilt från varuägare med högvärdigt gods, som letar efter alternativ till dyra flygfrakter och tidskrävande sjöfrakt.

För göteborgsbaserade Greencarrier har tågfrakterna fått en rejäl skjuts under förra året.

– Det börjar röra på sig rejält, vi ser att kunderna börjar bli mer och mer intresserade av att använda tågtransporter som ett komplement till sjö och flyg, säger Johan Ignell, ny Rail Freight Manager på Greencarrier Freight Services.

Via Polen

Bolaget lanserade sin tågprodukt under 2014 och hanterar både styckegods (LCL) och fulla containers (FCL) för både import och export till Kina. Idag hanteras västgående styckegods i Greencarriers egen hub i Shanghai. Godset tas från Warszawa till Greencarriers 5 000 kvm stora lager i Karpin i Polen och därifrån till kunderna med egna trailers. Lagret i Karpin används även som hub för samlastning och stuffning av containers i östgående riktning.

– Fler och fler vågar testa produkten, säger Johan Ignell. Foto Greencarrier

Johan Ignell, som varit stationerad i Shanghai och även bär titeln Trade Lane Manager Far East, var en av initiativtagarna till Greencarriers tåglösning från Kina.

 

Fördubblade volymer på ett år

Han ser ett ökat behov av alternativa lösningar till de dyra flygtransporterna och de långa ledtiderna till sjöss. Den utdragna fackliga konflikten i Göteborgs hamn också gett ökad efterfrågan på tåglösningar från svenska exportörer.

– Det har hänt att vi gått in och hämtat gods som stått i flera veckor och väntat i Göteborgs hamn och skickat det med tåg istället, föra att kunna möta våra kunders ledtidskrav.

Under 2016 hanterade Greencarrier ca 25 000 kubikmeter gods på sin tågpendel mellan Kina och Norden, en fördubbling mot 2015, då 12 000 kubikmeter fraktades på pendeln.

– Kunderna fraktar allt möjligt, från maskindelar till elektronik och kläder, berättar Johan Ignell. Vi försöker framförallt att få våra kunder att använda tåget som alternativ till flyg, det är en stor miljömässig vinning, men även en kostnadsbesparing för våra kunder.

– Idag har vi ett 50-tal kunder som använder tåget, antingen regelbundet eller vid förseningar  på produktionssidan.

 

Halva priset mot flygfrakt

Tåget ger halverade ledtider jämfört med båt. Men pris och kapacitetsbrist gör att tåg aldrig kan konkurrera med båtfrakt.

– Ett blocktåg har kapacitet för ca 100 TEU. Mot ett containerfartygs ca 20 000 TEU är kapaciteten på järnväg ingenting. Dessutom är båt betydligt billigare. Men tåg är ett bra, miljövänligt alternativ till flygfrakt, om man vill minska sin miljöpåverkan.

Jämfört med flygfrakt är transportkostnaden för tåggods ungefär hälften. Ledtiden är 19-21 dagar, dörr till dörr, från Shanghaiområdet till Göteborg.

– Själva tågpendeln Shanghai-Warszawa tar 14 dagar, att jämföra med sjöfrakt, som tar 35-40 dagar hamn till hamn.

Även om intresset växer, är nordiska kunder lite sega att “hoppa på tåget”, tycker Johan Ignell.

– Företag som importerar ifrån Kina tenderar att vara ganska traditionella i sina upphandlingar. Dock så ser vi en allt mer positiv inställning till tåglösningen där fler och fler vågar testa produkten. Vi har kört den här pendeln sedan 2014, så det är ju ingen ny produkt, men den upplevs fortfarande som ny.

 

Politiska läget en risk

Risker för stölder eller störningar är liten, menar Johan Ignell .

– Stölder var ett problem för många år sen, när järnvägspendlarna kom. Men vi har inte haft några sådana problem överhuvudtaget sen vi startade.

Det politiska läget är den största risken för tågfrakten, menar han.

– Om det politiska läget i Ryssland skulle börja försämras, finns ju risken att tåget blir stående där. Men relationen Kina-Ryssland är bra.

– Riskerna verkar inte vara jättestora just nu. Flera av järnvägsbolagen som trafikerar sträckan ägs av ryska staten, så det finns ett intresse i att det ska fungera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *