Nytt logistikdatalabb ska optimera logistiken

För att optimera logistiken krävs transparens mellan olika aktörer i logistikkedjan – och många mer visionära projekt, som EU-stöttade Physical Internet, brukar stranda i att företag håller hårt i sina data. Nu startas ett nytt nationellt logistikdatalabb under Closers paraply. – Att dela data är en förutsättning för att nyttja AI i logistikkedjan, säger Vanja Carlén, projektledare för Logistikdatalabbet inom området digitaliserad och uppkopplad logistik på Closer.

Många sektorer delar idag inte data tillräckligt för att kunna utnyttja den möjlighet att fatta datadrivna beslut som är möjlig med dagens teknik, och logistikområdet tillhör dem. Vinnova delar vartannat år ut pengar för projekt som ska utöka tillgängligheten till data inom olika sektorer, och det är ett sådant stöd på 2 miljoner som Closer nu tilldelats.

Med Logistikdatalabbet etableras en neutral arena för att utforska datadriven innovation inom transport- och logistiksektorn för att ta tillvara på möjligheterna som digitaliseringen och tillgängliggörandet av data ger.

Vanja Carlén är projektledare för satsningen. Hon har tidigare lett programmet ”AI-driven mobility” på AI Sweden, och pekar på att tillgång till fullständig data är grunden för att kunna optimera logistiksystem effektivt – t ex minska körningar och fylla bilar – vilket AI kan hjälpa till med.

– För att kunna använda sig av AI och fatta insiktsdrivna beslut krävs data från flera delar av värdekedjan, och från t ex alla leverantörer som levererar till en viss punkt och även andra datakällor, som över väder, trafik, vägarbeten o s v. Att samla, anonymisera och dela relevant data med varandra med ömsesidig vinning för de deltagande företagen, är vad vi vill uppnå i det här projektet, säger Vanja Carlén.

Logistikdatalabbet bildas av 29 aktörer som tillsammans representerar aktörer från universitet, städer, regioner och näringsliv. Det bygger vidare på särskilt tre tidigare projekt, som vidareutvecklas med sikte på data och transparens.

Samlastning, bygglogistik och e-leveranser

Ett av dem är Helsingborgs stads projekt med målet att effektivisera transporter till kommunala enheter genom samlastning.

– Vi är glada över att vara del av Logistikdatalabbet. Att digitalisera och tillgängliggöra data är viktigt för att ta smartare beslut som gynnar våra invånare, näringslivet och framförallt klimatet. Det handlar om att skapa förutsättningar för nya tjänster och affärsmodeller, kommenterar Linda Bermin, Helsingborgs stad.

– Vi går in med ett use case där vi, tillsammans med tio av stadens leverantörer, undersöker möjligheterna att dela och synliggöra leveransdata. Vi tror att Logistikdatalabbet har rätt kompetens och rätt inställning för att hjälpa oss med våra utmaningar och ser också detta som en chans att dela med oss av det vi lär oss till andra kommuner,

Samlastningsprojekt har kritiserats för att de riskerar att suboptimera ett delflöde av transporterna, och leda till ökad trängsel och utsläpp någon annanstans, men det ska undvikas i Helsingborg genom datadelning.

– Det handlar om att få alla att se värdet av att dela med sig av vissa data, och förhoppningsvis skapa en modell och insikter som andra kommuner kan ta till sig och använda sig av i sina transportbeslut, säger Vanja Carlén.

Ett annat ”case” som Logistikdatalabbet tar sig an är att samla in data från last mile-aktörer, för att ge kommuner ett bättre underlag i sin stadsplanering.

– Kommunerna behöver få en bild av vilka flöden som går och vart, när de beslutar om nya trafiksatsningar, ger markanvisningar och så vidare, säger Vanja Carlén.

Det tredje projektet handlar om bygglogistik, och hur datadelning kan användas för att optimera transporterna till och från ett bygge eller anläggningsarbete. 

– Från och med årsskiftet kommer ny lagstiftning med högre krav på att deklarera utsläpp från bygg- och anläggning, med ansvar för rapportering. Det innebär att en massa ny miöjldata blir tillgänglig, och Linköpings universitet ska ta ett befintligt projekt vidare med den här nya miljödatan.

Closer bistår med teknik

Datalabbet blir en öppen arena där flera olika delar av logistikbranschen möts och samarbetar för att göra det enklare att dela och använda data. Allt med ett gemensamt intresse av att skapa ett hållbart och attraktivt transportsystem.

– Vi måste samarbeta för för att standardisera data och utöka möjligheterna för datadelning. Inom livsmedelsbranschen så är det mycket påtagligt nu när hemleveranser av livsmedel och restaurangmat har ökat markant senaste året, som en konsekvens av bland annat Corona-pandemin, kommenterar Iain Bade, CEO Mobione, ett av de medverkande företagen, som levererar mobila IT-lösningar till logistikbranschen.

Utmaningen för Closer blir dels att reda ut de juridiska förutsättningarna för datadelning, dels bistå med plattformslösningar där sådana behövs, men framförallt att bygga förtroende och tillit kring att det lönar sig för deltagande aktörer att dela data.

– För att företag och organisationer ska dela data med varandra krävs att det sker genom en neutral aktör, och där fyller vi på Closer en viktig roll. Vår utmaning blir att visa alla medverkande att det lönar sig att dela data och samverka på det här sättet.

Organisationer som är intresserade av att ta del av datalabbets resultat och arbete är välkomna att ansluta sig till projektet, som drivs av Closer och är finansierat av Vinnova.

Av Klara Eriksson

Partners i projektet är: AFRY AB, Ahlsell Sverige AB, Byggmaterialhandlarna i Sverige AB, Cargospace24 AB, Lindholmen Science Park AB, Einride AB, GLC ek för Göteborgs Lastbilscentral, Greencarrier Holding AB, Göteborgs stad, Helsingborg stad, Independent Business Group Sweden AB, IBM Svenska AB, iBoxen infrastruktur Sverige AB, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Linköpings universitet, Logical Clocks AB, Malmö stad, MobiOne AB, MoveByBike Europe AB, Region Jönköpings Län, RISE Research Institute of Sweden AB, Stockholms stad, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, Nshift AB, Upphandling Södertörn, Urban Services, Volvo Group, Zipadoo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *