Mot nya horisonter

Magnus Kårestedt lämnar snart över rodret på Göteborgs hamn till till Elvir Dzanic. Vad han själv ska hitta på är inte bestämt. Foto Göteborgs hamn

Efter nära 16 år på posten lämnar Magnus Kårestedt i maj över stafettpinnen som vd på Göteborgs hamn till Elvir Dzanic. Nu väntar nya utmaningar, men vad det blir är inte bestämt.

– Jag skulle gärna jobba med förändringsarbete i logistikbranschen, men industrin vore också kul att ge sig på.

 

Magnus Kårestedt mönstrade på som vd för Göteborgs Hamn 2003, vid 41 års ålder. Han handplockades från industrin och rörtillverkaren Uponor för sin erfarenhet av förändringsarbete.

– Det var en skräll att någon utifrån sjöfartsbranschen kom in, jag minns förstasidesrubriken på GP: “Plaströrsgubbe ska ta över hamnen”.

Först följde några intensiva år med effektivisering av hamndriften. Arbetsgrupperna fick själva föreslå förbättringar och man fick in massor av bra idéer. Men när det var dags att implementera åtgärdspaketet, som innebar en effektivisering med 20 procent, sa Hamnarbetarförbundet blankt nej.

– Det var en väldigt turbulent tid. Alla hamnar måste utvecklas och förändra sig – att ha ett strejkhot mot sig då blir en begränsande faktor.

 

Outsourcing av terminalerna

Åtgärdsprogrammet drevs igenom tillslut 2007 och det blev dags för nästa kapitel: Lägga över terminaldriften på privata operatörer. Organisationen splittrades upp i flera, självförsörjande bolag, och Magnus Kårestedt åkte runt och tittade på hur andra hamnbolag i världen gjort. Förebilden blev Baltimore.

– Det fanns två strategier, antingen att vara infrastrukturhållare eller ta en mer marknadsinriktad roll. Vi bestämde oss för det senare, och där stod Baltimore verkligen ut i sin förmåga att förstå sina kunders affär och aktivt stötta den.

År 2012 slutfördes försäljningen av terminalbolagen, ett lyckat projekt i stort, men där APMTs driftövertag av Skandiahamnen lett till år av turbulens, med produktionsstörningar, volymtapp och fackliga konflikter med Hamnarbetarförbundet. I början av året växte frågan om konflikträtt är en nationell angelägenhet.

– Det är inte rationellt att man får ta till strejkvapen när det finns ett kollektivavtal, och det är oerhört skönt att hamnkonflikten i Sverige nu är löst. Nu kan hamnarna vara en tillförlitlig länk i logistikkedjan, tack vare det kan vi nog få se fler industrietableringar till Sverige.

 

Från operativ till politisk roll

Terminalutförsäljningen innebar att organisationen slimmades från 1 200 till runt 100 anställda. Idag är vd-rollen mindre operativ och handlar mer om att driva hamnens intressen politiskt och sätta den på världskartan.

– Det fanns mer puls när vi var ett stuveribolag, men den här rollen är lika kul. Den handlar mycket om att bygga upp landlogistikkoncept, med torrhamnar, tågpendlar och infrastrukturutveckling, och locka hit den konservativa shippingbranschen, Skandinavien är ju ganska perifert ur ett globalt perspektiv

En styrka är hamnens tågpendelnät med ca 20 tågpendlar, som står för 60 procent av godsvolymerna.

– Mig veterligen har ingen annan containerhamn i världen så hög andel spårbundet gods. Vi har också godsbalans i export- och importflöden, det är väldigt ovanligt.

Att Göteborgs hamn kan ta emot de största containerfartygen även framöver, är avgörande för regionen och för svensk ekonomi, menar han. Farledsfördjupningen har därför varit en hjärtefråga. I den senaste infrastrukturplanen fanns den äntligen med, det blev Magnus Kårestedts sorti-signal.

– Det var en viktig milstolpe för mig.

 

Sveriges grönaste hamn

Flera gröna initiativ har tagits under Kårestedts vd-tid, som landel för fartyg, LNG-bunkring och en “sniffer” vid hamninloppet – som ser till att inga fartyg fuskar med svavelutsläppen.

– Vi har gått från att snacka miljö till verklig verkstad, idag är vi den grönaste hamnen i Sverige.

Hamnen står nu inför sitt största investeringsprogram sedan 1960-talet. Ett intensifierat miljöarbete, satsningar på automatisering och digitalisering och samordning av hamninfrastruktursatsningarna är vad han hoppas se framöver.

– Branschen har en stor utmaning i att dela data och bli effektivare. Sen måste Sverige få till en statlig hamnpolitik och börja orientera efter samma karta som EU. Hamnkapaciteten är inte utnyttjad mer än till 30–40 procent idag, det behövs inte byggas ut överallt.

För egen del vill Magnus Kårestedt hitta ett nytt, kul uppdrag i industrin eller i logistikbranschen. Helst i Göteborg eller i Stockholm – dit äldste sonen nyligen flyttat.

–  Jag har fått några förslag, vi får se vad det blir.

Av Hilda Hultén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *