Lindholmen – en smältdegel av innovationskraft

– Det uppstår stora synergier när akademi, industri och företag kan mötas i en neutral miljö, vilket de kan här, säger Tord Hermansson. Foto Lindholmen Science Park

– Lindholmen Science Park är en otroligt stimulerande miljö, ett nav för innovation där studenter, forskare, företag och industri kokar samman. Det händer otroligt mycket här, med nya labbmiljöer, innovationscenter och Karlastaden som ska byggas, säger Tord Hermansson, ny vd på Lindholmen Science Park.

Den som besökte Lindholmen för 20 år sedan skulle troligtvis inte känna igen sig idag. Då var området en kyrkogård efter Göteborgs stolta varvsindustri, vars slutgilitga undergång på 80-talet skördade närmare 20 000 arbetstillfällen.
– Här fanns ingenting – bara en fem kilometer lång, övergiven kajyta med lera och i bästa fall lite asfalt, berättar Tord Hermansson.
På 90-talet inleddes diskussioner mellan industrin, staden och akademin om behovet att skapa en miljö för samverkan och innovation och tanken dagens på Lindholmen Science Park föddes.

Dåtid. Lindholmen var tidigare hem för Göteborgs stolta varvsindustri. Men efter att det sista varvet lades ned på 1980-talet fanns bara en tom kajyta kvar. Foto Sjöfartsmuseet

– År 1999 togs det första spadtaget med staden, Chalmers och Ericsson som initiativtagare och där Volvobolagen och andra aktörer senare anslöt.
Lindholmens utveckling har överträffat förväntningarna, menar Tord Hermansson.
– Trots digitalisering finns ett stort behov av att mötas på neutral mark, testa ny teknik och lära av varandra. Lindholmen Science Park är en en smältdegel för innovation. Det uppstår storasynergier när akademi, industri och företag kan mötas, vilket de kan här.

I kraftig tillväxt
Lindholmen Science Parks geografiska ”arena” sträcker sig från Kanalhuset i öst, där SVT huserar till Campus Lindholmen i väst och Gothenburg Studios i norr, intill Volvokoncernens huvudkontor
i Lundby. Inom Lindholmen Science Park finns idag ca 375 företag etablerade, och området står inför en kraftig tillväxtperiod de kommande åren. Dels byggs den nya stadsdelen Karlastaden med Karlatornet, och en ny linbana byggs mellan Järntorget, Lindholmen och Lundby, som ska vara på plats till stadens 400-årsjubileum 2021.

Framtid. På Lindholmen tar Göteborgs nya stadsdel Karlstaden form, med landmärket Karlatornet som ska stå klar 2021. Flera nya innovationslabb byggs också upp. Bild Serneke

– Karlastaden är ett jätteprojekt som kommer pågå i flera år, markarbetena är i full gång för tornet och det är en enorm apparat att få ihop allt.
Regeringen har också beslutat om ett nytt innovationslabb för elektro-mobilitet som ska byggas i parken, ett miljardprojekt som samfinansieras av industrin och staten.
– Både vi och industrin hade helst haft labbet färdigt igår, men projektet har försenats av olika anledningar. Det är en viktig del i att accelerera omställningen mot elektrifiering som hela den globala fordonsindustrin står inför.
Även Volvo Cars ägare Geely bygger ett nytt innovationscenter här som på sikt ska sysselsätta 3 500 personer. Där kommer man utveckla nya teknikplattformar och komponenter för både Volvo och Geelys kinesiska fordonstillverkning.
– Det är Geelys första innovationscenter utanför Kina, det är otroligt häftigt att de väljer att lägga den i just Göteborg.
Satsningarna innebär att det skapas tusentals nya jobb på Lindholmen.

Kommande trafikutmaningar
Tord Hermansson tror på personbilens framtida överlevnad som transportmedel.
– Det är min absoluta övertygelse att bilen och den individuella mobiliteten har en fortsatt roll i samhället. Men vi måste ställa om till ett fossilfritt transportsystem.
Det är här elektrifieringen kommer in, och i den spelar också samhället en viktig roll.
– Om fordonsflottan ska drivas med el så måste enorma satsningar till i laddinfrastuktur. Vi måste ställa om hela energiekosystemet. Där har vi bara krafsat på ytan än så länge.

36 år på Volvo Cars

Själv började Tord Hermansson sin yrkesbana år 1982 i produktionen på Volvo Cars.
– Jag hade gjort lumpen och ville bli arkitekt, men på den tiden var det viktigaste att kunna försörja sig.
Genom åren har han jobbat med allt från karosskonstruktion till processutveckling och forskning. Han blev kvar på Volvo i 36 år, de sista tio åren som forskningschef med ansvar för Volvos externa forskningssamverkan, tills han
i oktober 2018 mönstrade på som vd för Lindholmen Science park, där han efterträdde Niklas Wahlberg. I sin nya roll har Tord Hermansson ringat in tre fokusområden:
– Det första är hur vi ska lösa mobiliteten och trafiksituationen i närområdet under de kommande åren, så vi inte får en total trafikinfarkt. Det andra är att nå ut i bruset med det vi är bäst på: morgondagens mobilitet. Det tredje är att driva mångfaldsarbete för att öka vår innovationskraft ännu mer.

Av Hilda Hultén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *