Göteborg – en lagertät region

– Den regionala trenden för logistikfastigheter i Göteborg är snarlik den för större städer, säger Laetitia Dablanc.

Göteborgsregionen är en av de mest lagertäta storstadsregionerna i världen – med hela 239 lager per miljoner invånare – jämfört med 6 lager per miljon invånare i Tokyo. ”Göteborg är en viktig port in till den skandinaviska marknaden” säger Laetitia Dablanc som forskar på logistikfastigheters spridning i städer.

Laetitia Dablanc, gästprofessor i logistik på Handels i Göteborg, forskar på spridningsmönstret för logistikfastigheter i storstadsregioner världen över.

– Vi har studerat städer som Paris, Milano, Tokyo, Los Angeles och Berlin både på regionnivå och på stadsnivå. Vi tittar på hur spridningen av logistikfastigheter i storstadsregioner förändras över tid.

Hittills har hennes forskarteam byggt upp en databas med 25 fallstudier av storstäder i världen inom det så kallade Citylab-projektet. En tredjedel av fallen är från Europa, en tredjedel från USA och resten från övriga världen.

 

Koncentration kring storstäder

En tydligt trend är att logistikanläggningarna de senaste 20 åren flyttat allt närmare regioncentra – på mindre städers bekostnad.

– Vi ser en tydligt regional polarisering av logistiken runt s k gateways, storstäder med stor konsumtionsmarknad, bra transportinfrastruktur och större motorvägsknutpunkter.

I USA koncentreras logistiken till exempel kring Los Angeles på San Diegos bekostnad och Atlanta vinner mark mot Savannah.

– Trenden syns i samtliga regioner vi studerat.

Samtidigt pågår en motsatt trend på stadsnivå – där logistikanläggningarna flyttar ut från stadskärnan.

– Lager tenderar att flytta till städernas ytterområden med bra tillgänglighet till större vägar, stora tillgängliga markytor, rimliga hyror och bra tillgång till arbetskraft.

I snitt växer avståndet med 0,31 km per år i de studerade regionerna.

– Alla vill ligga nära centrum, men alla klarar inte städernas hyresnivåer så logistiken trycks ut. I Paris låg lagren i genomsnitt 10 km från Notre Dame för 20 år sedan. Nu ligger de i snitt 25 km i från.

 

Göteborg sticker ut

Gästprofessuren vid Göteborgs universitet finansieras av näringslivet och pågår 2016-2018. Till vardags är Laetitia Dablanc forskningsledare vid IFSTTAR-institutet i Paris och har en forskartjänst inom urbana transporter vid University of Southern California, USA.

– Göteborg är den minsta staden vi studerat och ingen riktig storstad jämfört med andra städer i studien. Men min gästprofessur gav möjlighet att samarbeta med lokala forskare och samla bra dataunderlag.

Göteborgsstudien jämför spridningsmönstret för logistikfastigheter mellan 2000 och 2014 på stadsnivå och regionalt i hela Västa Götaland.

– Göteborg är en viktig port in till den skandinaviska marknaden. Den regionala trenden är snarlik den för större städer.

Utmärkande för Göteborg är dock att logistiken inte flyttats ut från stadskärnan i samma utsträckning som i andra städer. Förklaringen är logistikparken på Hisingen, där staden gjort en miljon kvadratmeter mark tillgänglig för logistiketableringar. Bara under 2018 färdigställer Bockasjö, Castellum, Prologis och NCC fyra lager på totalt 75 200 kvm här, vilket gör området till det starkaste tillväxtområdet för logistik i Sverige.

– Området är en “game changer” som påverkar hela regionen. Det visar att Göteborg är en mindre stad, i riktigt megastäder kan ett enda läge inte påverka utfallet på det viset.

Lagertätaste stadsregionen

I Citylab-projektet har forskarna kartlagt antalet lager per miljon invånare i de olika städerna. Lagertätheten varierar stort – från bara sex lager per miljon invånare i Tokyo till hela 239 lager per miljon invånare i Västra Götaland, som alltså ligger i topp i lagertäthet bland alla studerade regioner. Lagertätheten ökar över tid i 75 procent av de undersökta regionerna. Citylab-projektets resultat från de olika städerna  inklusive Göteborgsregionen finns på s 144 och framåt här: http://www.citylab-project.eu/deliverables/D2_1.pdf

Text Hilda Hultén 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *