Finansiell transparens viktig för en effektiv försörjningskedja

Viktor Elliot. Foto Göteborgs universitet

I projektet ”Supply Chain Finance: New roles for the logistics and transport industry”, tittar Handelsforskaren Viktor Elliot och kollegor på hur en ökad transparens i de finansiella och fysiska flödena i försörjningskedjan ger möjlighet till effektivisering, bland annat genom att förbättra den finansiella situationen för kritiska länkar i kedjan.

 

Under finanskrisen drabbades många företag, stora som små, av likviditetsproblem; de fick brist på tillgängliga finansiella resurser. Ett sätt att försöka förbättra den egna likviditeten var att ”sparka nedåt” och senarelägga betalning till de egna leverantörerna. Men den här typen av agerande, menar Viktor Elliot, som forskar på finansiella flöden i försörjningskedjan, slår bara tillbaka på dig själv.

– Om du som stort företag pressar din underleverantör genom att exempelvis förlänga betaltiden, så innebär det att de måste ligga ute med pengar längre. De kan då välja mellan att låna pengar eller i sin tur pressa sina leverantörer.

 

Driver ökade kostnader

På ett eller annat sätt kommer dina underleverantörer då behöva höja priserna, menar Viktor Elliot.

–  Du tycker du förbättrat din likviditet – men i slutändan innebär det att du får betala högre priser.

Sedan finanskrisen är bankväsendet hårdare reglerat, vilket särskilt drabbar små aktörer, som bankerna förknippar med hög risk. Att som stort företag lösa likviditetsproblemen genom att pressa leverantörerna, som ofta är mindre än en själv, blir därigenom problematiskt eftersom kapital vanligen är dyrare för dem.

– Det låter kanske som en självklarhet men det här har inte varit i fokus i supply chain-forskningen. Vetskapen om de här effekterna är ganska ny, säger Viktor Elliot.

I värsta fall går de små underleverantörerna i konkurs, vilket så klart ställer till trassel i försörjningskedjan.

 

Nya tjänster bidrar

Som tur är finns det andra trender, som informationsteknologin och digitaliseringen, som gör det möjligt att dela information på nya sätt och skapat nya tjänster till stöd för de små företagen.

– Det har kommit en rad finansiella produkter de senaste åren, som ”omvänd fakturering” – där en stor köpare, med hjälp av en bank, kan ”låna ut” sitt kreditbetyg och erbjuda den mindre leverantören fördelaktiga finansieringsvillkor.

– Många har också förstått att de gör sig själva en otjänst när de agerar så här, att de själva får stå för kostnaden i längden.

För att uppnå effektivitet i försörjningskedjan måste man skapa förutsättningar för kritiska leverantörer som kanske är små och känsliga ur likviditetssynpunkt, att kunna verka i ett globalt handelssystem, menar Viktor Elliot.

– En sak vi tittar på är t ex vem som finansierar varan under transporten. En vara kanske ligger på en båt i åtta veckor, vem tar den finansiella kostnaden och risken för det?

 

Det schweiziska postväsendet tar i vissa fall över ägandet av godset under själva transporten. Foto Swiss Post

Speditörer bättre riskbedömare

Banker idag, menar Viktor Elliot, har inte alltid möjlighet att bedöma kreditvärdighet för små underleverantörer som agerar i ett land på andra sidan jordklotet. Men andra aktörer, t ex speditörerna, har ofta en god kunskap om andra aktörer i försörjningskedjan.

– Vi tittar på vad som kan hända om speditören skulle ta en mer framträdande roll? För att kunna bedöma risk måste du ha information, och det har speditörerna, tyvärr saknar de oftast den finansiella kunskap som krävs för att ta den rollen idag.

Det finns dock undantag, som det schweiziska postväsendet, som i vissa fall tar över ägandet under själva transporten.

– Men de har tvingats till det av schweizisk lagstiftning, annars skulle det antagligen inte skett.

Projektet är en del av logistikforskningen vid Northern Lead. Det inleddes i december 2016 och avslutas till årsskiftet och samlar både juridik, finans och logistik. Nästa steg blir troligtvis att dra in Chalmersforskare och IT-specialister – för att också kunna analysera hur de tekniska aspekterna spelar in när försörjningskedjan digitaliseras i allt större omfattning.

– Vi har en del ansökningar inne för att kunna gå i den riktningen nu, säger Viktor Elliot.

Av Klara Eriksson

Om Viktor Elliot

Viktor Elliot är doktor i företagsekonomi med särskild inriktning på Bank Management, Reglering, Finansiella Institutioner och Marknader, Supply Chain Finance, Ekonomistyrning och Performance Management. Han är föreståndare för Business IT Lab (Bitlab) och representerar också Centrum för finans i Finanskompetenscentrum vid Business Region Göteborg.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *