Direktlinjer avgör regionens framtid

Seminariet om hamnen och flygplatsens betydelse för Göteborgsregionen den 8 november var fullsatt.

Den 8 november 2017 hölls ett välbesökt frukostseminarium på WSP, som lyfte godsnaven Göteborgs hamn och Landvetters betydelse för regionen och landet. Och att internationella direktlinjer är avgörande för konkurrenskraften var de flesta överens om.

 

Göteborgs Hamn och Göteborg Landvetter Airport är regionens två viktigaste logistiknav. Nära 90 % av all import och export går via sjöfrakt och 35 % av värdet på världshandeln sker med flygfrakt. Detta lyftes vid ett frukostseminarium hos WSP den 8 november.

Seminariet inleddes av Mona Pettersson, sektorchef på WSP Analys & Strategi, som tittat på godsnavens samhällsekonomiska betydelse på uppdrag av BRG, Göteborgs hamn och Swedavia.

– Tillgång till pålitliga, internationella transporter är helt avgörande. Har vi inte det så etablerar sig näringslivet någon annanstans, sa Mona Pettersson, WSP.

Hon visade både historiska volymsiffror (2007-2015) och möjliga framtidsscenarier för flygplatsen och hamnen.

–  Flygplatsen och hamnen är viktiga noder bägge två, sa Mona Pettersson.

Mellan 2007 och 2015 minskade mängden gods via Landvetter med 40 procent, och även hamnen har tappat godsvolymer de senaste åren, eftersom alltmer av godset från regionen truckas till större flygplatser.

 

Tre möjliga scenarier

WSP har tagit fram tre möjliga framtidsscenarier för Västsveriges näringsliv och dess påverkan på hamnen och Landvetter år 2015-2040.

I högscenariot, där Västsveriges näringsliv går på högvarv, spås hamnen ha en årlig volymökning på 4,9 % och en total volymökning med 203 % till 2040. Även basprognosen (Trafikverkets prognos) och lågscenario-prognosen, där regionen tappar mark och förlorar konkurrenskraft gav, om än betydligt mindre, volymökningar i både hamnen och för godshanteringen på Landvetter.

– Vi kommer att ha befolkningstillväxt, att volymerna inte skulle växa alls anses otänkbart. Men om man ska kunna säga att vi gjort ett gott jobb så ska vi väl försöka nå högscenario-prognosen, tyckte Mona Pettersson.

Analysen visar inga operativa synergier mellan hamnen och flygplatsen.

– Men båda noderna har stor betydelse för Västsverige och för hela landet. Den centrala frågan är: Vad gör vi för att nå ett högscenario – och för att undvika ett lågscenario?

 

Kräver direktlinjer

Att få till internationella direktlinjer, både via sjö och flyg lyftes fram som en nyckelfråga för regionen.

– Näringslivet behöver effektiva volymtransporter med sjö och flyg för tidskritiskt gods och möjlighet att flyga in specialistkompetens och kunder. Missar vi de internationella linjerna så missar vi i konkurrenskraft, sa Mona Pettersson.

Johan Woxenius, Handelshögskolan, Stefan Gustafsson, Västsvenska handelskammeran, Magnus Kårestedt, Göteborgs hamn, Charlotte Ljunggren, Swedavia Patrik Andersson, BRG, och Gustaf Sundqvist, DB Schenker deltog i debatten.

 

Hon fick medhåll av flera paneldeltagare under den efterföljande debatten som leddes av Kristoffer Persson, WSP och där toppar från Göteborgs Hamn, Swedavia, Business Region Göteborg, Göteborgs Universitet, DB Schenker och Västsvenska Handelskammaren deltog.

– Vi ska konkurrera med Köpenhamn om direktlinjerna, inte med Arlanda, sa Charlotte Ljunggren, Swedavia

Landvetters flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren betonade att affärsmodellen för flyggods förändrats de senaste åren.

– Idag bygger flygtrafiken på en kombination av passagerartrafik och s k ”belly freight”, inte på godsplan som förr. Vi måste få både mer gods och fler resenärer för att få till en interkontinental flyglinje hit.

 

Slåss mot Köpenhamn

Dialogen med flygbolagen finns om direktlinjer till Asien och Nordamerika, men än så länge har ingen sett ekonomisk bäring i en direktlinje till Göteborg. Främsta konkurrenten är Köpenhamn, inte Arlanda, betonade Charlotte Ljunggren.

– Mycket av flyggodset från regionen truckas till Köpenhamn, de har 25 miljoner resenärer och vi har 7. Vi har inte hittat unikiteten för Landvetter när det gäller godset än, men troligen är det expressfrakt vi ska satsa på.

Även BRGs vd Patrik Andersson lyfte betydelsen av direktlinjer.

– Många av storföretagen i regionen är internationellt ägda. Upplever de att  tillgängligheten inte finns så växer frågan om de ska finnas kvar här. Exportindustrin i den här regionen bär Sverige just nu. Om vi inte investerar i Landvetter så har Sverige problem.

Magnus Kårestedt betonade också vikten av en farledsfördjupning.

– Farledsfördjupningen är den största utmaningen vi har. Idag klarar vi bara att ta emot de största fartygen halvlastade, det är en begränsning vi måste få bort.

Att farledsfördjupningen inte var prioriterad i Regeringens senaste infrastrukturplan var en besvikelse.

– Vi hoppas att den finns i nästa plan som släpps i februari. Det är den infrastruktursatsning som har överlägset störst samhällsekonomisk nytta.

Text och foto Hilda Hultén

Artikel ur LTS Rapport nummer 2 2017

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *