Byggboom för logistik i Borås

Årets största logistiketablering 2019 görs i Borås när Speeds lager på Viared nu byggs ut med 45 000 kvm. Foto Hilda Hultén.

Minst fyra stora lager – totalt på närmare 123 000 kvm byggs i Borås under 2019. Det är en fjärdedel av hela landets tillkommande logistikytor nästa år. Att kommunen prioriterar att ha byggklar mark redo är en viktig orsak menar näringslivschefen Anders Glemfelt.

Speed Group bygger 45 000 kvm, Ellos 35 000 kvm, Fristads 22 000 kvm och Continental flyttar från Gislaved till ett 21 000 kvm stort, nybyggt lager på Viared nästa år. Sammanlagt planeras 123 000 kvm av nästa års tillkommande ytor på totalt 492 000 kvm i Sverige, att byggas i Borås.
– Det är de projekt som är officiella just nu, men jag skulle tro att det blir minst 2–3 till större lager under 2019, berättar Anders Glemfelt, näringslivschef i Borås.
En viktig framgångsfaktor är stadens strategiska satsningar på att skapa byggklar etableringmark. I kommunens näringslivsstrategi finns det uttalade målet att det alltid ska finnas minst 250 000 kvm etableringsmark tillgänglig.
– Många kommuner har ju industrimark, men Borås har lagt ett antal hundra miljoner på att göra marken byggklar också. De som vill etablera logistik har ofta bråttom, time to market har blivit mycket kortare. I bästa fall har man ett år på sig från kontrakt till färdigt lager, ibland bara 8–9 månader. Så det gäller att trimma systemen och
minimera handläggningstiderna.
Kommunen arbetar för att vara effektiv och tillmötesgående.
– Vi försöker behandla företagen som kunder, kommunen ska vara en partner snarare än en motpart.

Anders Glemfeldt. Foto Borås Stad

Rest sig ur askan
Under hans 12 år som näringslivschef har Borås haft en stadig ekonomisk tilllväxt.
– Vi har haft en obruten tillväxt i snart 30 år, inte ens under finanskrisen 2008–2009 var det någon större kris i Borås. Men tillväxten vi har just nu överträffar allt.
Borås räknas till Göteborgsregionen som rankas som Sveriges bästa logistikläge. Kommunen har uppenbara styrkor med närheten till Göteborgs hamn, Landvetter, riksväg 40 och väl utbyggd järnvägsinfrastruktur. Tillväxten i textilindustrin och inom digital handel, två starka Borås-branscher, bidrar också.
– Både textilindustrin och e-handeln går fruktansvärt bra just nu, det ger såklart effekter på etableringar. E-handeln kräver snabba leveranser och härifrån når man hela norra Europa inom 24
timmar.
En annan styrka är kompetenstillgången med spetskompetens både akademiskt och entreprenöriellt, menar Anders Glemfelt.
– Vi har en stark akademi och företag i hela logistikkedjan från etikettföretag till avancerade datasystemaktörer. Sen finns det kompetent arbetskraft här med produktion och textilkunskap i DNA´t.
Borås har kommit långt – från textilindustrins guld-era på 1940- 0ch 50-talen via den djupa krisen
på 70- och 80-talen då 25 000 jobb försvann i textilindustrin på bara några år – till att nu åter ha ett blomstrande näringsliv och leda utvecklingen inom e-handel och textil.
– Det tog säkert tio, femton år innan Borås började återhämta sig efter den krisen. Men nu har vi verkligen vänt utvecklingen, återupprättat stadens anseende och inte minst våra invånares stolthet för sin stad.

Hela Västsverige växer
Att Göteborg börjar bli trångt också har viss påverkan på det ökade etableringstrycket, tror Anders Glemfelt.
– Det har blivit lite struligare att få till etableringar på stora tomter i Göteborg och att få igenom
grejerna rent flödesmässigt. Men hela Västsverige är i stark tillväxt nu.
De senaste åren har logistiketableringarna ökat – både i antal och storlek.
– Ja lagren blir större. Men sen byggs det även mycket för produktion, ofta är det mindre etableringar men viktiga ur arbetsmarknadssynpunkt.
Borås har flera nya markområden under utveckling för att möta behoven.
– Vi har ett gäng markförsäljningar på gång nu och utvecklar ny mark hela tiden, både genom expansion av befintliga områden och i helt nya områden.
Det märks att det hårda arbete Borås lagt ned bär frukt.
– Det känns verkligen jättebra. De som etablerar sig här är nöjda och sprider ordet, och inte minst e-handeln i övriga Sverige börjar få upp ögonen för fördelarna med Borås.

Av Hilda Hultén

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Namn *