JohnWedel_foto Bengt Kjellin

Forskare är också människor

När jag under början av min forskarutbildning gick en metodkurs, så sa professorn att ”man måste vara lite konstig för att vara en bra forskare”. Och det är väl den bilden många har haft av forskare. Män, framför allt, i vita rockar som vandrar runt i laboratorier med rufsigt hår och muttrar lite för sig […]

Läs mer

Över 30 år av samarbeten

Logistik och Transportstiftelsen är en samarbets- organisation som verkat under mer än 30 år. Vi har ett stort antal intressenter bestående av industri-, handels- och transportföretag samt regioner, kommuner och organisationer med anknytning till logistik, transport och infrastruktur.

Senaste LTS Rapport

Sveriges logistiknav

Logistik och Transport Stiftelsen – LTS

LTS stöttar vetenskaplig forskning, tillämpnings- och demonstrationsprojekt inom logistik och transport. Vi bidrar till att tillgodose näringslivets och samhällets långsiktiga kunskaps- och innovationsbehov. Huvudmålet är att stärka den västsvenska konkurrenskraften. 

Logistik och Transport Stiftelsen LTS

LTS stöttar vetenskaplig forskning, tillämpnings- och demonstrationsprojekt inom logistik och transport. Vi bidrar till att tillgodose näringslivets och samhällets långsiktiga kunskaps- och innovationsbehov. Huvudmålet är att stärka den västsvenska konkurrenskraften. 

 

Senaste artiklarna

MatsJohansson1

Logistikforskare i samlad trupp

– Logistikforskarna i Göteborg har alltid varit som en familj. Vi äldre forskare vet inget annat än att nära samarbeta universitetet och Chalmers emellan, säger Mats Johansson, som ihop med Jonas Flodén leder logistikforskningscentrat Northern LEAD.   Mats Johansson är professor i Logistik och Supply Chain Management vid Chalmers. Tillsammans med Jonas Flodén leder han […]

Läs mer

CH_sniffer_fartygstrafik_Foto Chalmers

Så minskas risken för brokollissioner

Hur stor är risken att ett fartyg ska köra emot en bro – och hur stor kraft måste bron då kunna stå emot? Dessa frågor försöker Axel Hörteborn, industridoktorand vid SSPA, besvara med hjälp av simuleringar och smart riskanalys. Slutmålet är att minska samhällskostnaderna för att bygga infrastruktur.   Brokollisioner är relativt ovanliga: den vanligaste […]

Läs mer

Busy Port Activity

“Här finns möjligheten att påverka”

 – I Sverige är det nära till politiken. Som forskare kan man påverka beslutsfattandet på ett sätt som inte går i t ex Storbritannien, säger Kevin Cullinane, professor i Industriell och finansiell ekonomi & logistik vid Göteborgs universitet, som forskar på hållbara transportflöden.   Kevin Cullinane har forskat på internationell logistik och transportekonomi under hela […]

Läs mer

Viktor Elliot

Finansiell transparens viktig för en effektiv försörjningskedja

I projektet ”Supply Chain Finance: New roles for the logistics and transport industry”, tittar Handelsforskaren Viktor Elliot och kollegor på hur en ökad transparens i de finansiella och fysiska flödena i försörjningskedjan ger möjlighet till effektivisering, bland annat genom att förbättra den finansiella situationen för kritiska länkar i kedjan.   Under finanskrisen drabbades många företag, […]

Läs mer

Alena Brettmo

Dolda makthavare i citylogistiken

Hur påverkar aktörer som fastighetsägare, hyresvärdar och kommuner citylogistiken? – De här aktörerna är ofta blinda fläckar i logistiken men har stor makt och betydelse för att utveckla hållbara transportlösningar i våra städer, säger Alena Brettmo, som doktorerar i ämnet.   Citylogistik handlar om att skapa effektiva flöden, minska utsläppen och reducera störningar och trängsel […]

Läs mer

APMT Foto Göteborgs hamn

Hamnkonfliktens effekter svåra att uppskatta

 Det är inte bara hamnkonflikten som gjort att volymerna rasat i APMs containerterminal i Göteborg, men den har haft stora effekter. Det menar Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet, som forskar i effekterna av hamnkonflikten. – Jag har aldrig varit med om att få så stort intresse för ett forskningsprojekt, […]

Läs mer