John Wedel

Krafttag krävs för att klara framtidens leveranser

Bristen på chaufförer är akut och snart kommer det att få konsekvenser för leveranserna till näringslivet. Även transportbranschens aktörer är djupt oroade. I dagsläget handlar det om ca 5 000 chaufförer som saknas, och man pratar om en kommande brist på upp emot ytterligare 25 000 chaufförer. För att få köra yrkesmässig trafik krävs både […]

Läs mer

Över 30 år av samarbeten

Logistik och Transportstiftelsen är en samarbets- organisation som verkat under mer än 30 år. Vi har ett stort antal intressenter bestående av industri-, handels- och transportföretag samt regioner, kommuner och organisationer med anknytning till logistik, transport och infrastruktur.

Senaste LTS Rapport

Sveriges logistiknav

Logistik och Transport Stiftelsen – LTS

LTS stöttar vetenskaplig forskning, tillämpnings- och demonstrationsprojekt inom logistik och transport. Vi bidrar till att tillgodose näringslivets och samhällets långsiktiga kunskaps- och innovationsbehov. Huvudmålet är att stärka den västsvenska konkurrenskraften. 

Logistik och Transport Stiftelsen LTS

LTS stöttar vetenskaplig forskning, tillämpnings- och demonstrationsprojekt inom logistik och transport. Vi bidrar till att tillgodose näringslivets och samhällets långsiktiga kunskaps- och innovationsbehov. Huvudmålet är att stärka den västsvenska konkurrenskraften. 

 

Senaste artiklarna

Foto Mio AB

Mio vill möblera om möbelbranschen

Mio växer så det knakar – till 2022 är målet att vara störst i Sverige på möbler och inredning och omsätta 8 miljarder. Planerna kräver stora logistikytor, och nu planerar bolaget för en jätteutbyggnad i Tibro. – Vi kommer att behöva ha 130 000–150 000 kvm lager för att klara tillväxten, idag har vi 80 […]

Läs mer

Carina Iversen

Vill förbättra vården med logistik

– Kvaliteten på sjukvården i Sverige är bra, vårt största problem är de växande vårdköerna, säger Carina Iversen, logistiker på Sahlgrenska och industridoktorand på Chalmers. Hon forskar på hur man kan öka kapacitetsutnyttjandet i vården genom smartare planering av de resurser som finns – och interna kapacitetspooler. – Vården har efterfrågat vår kompetens ganska länge. […]

Läs mer

Lindholmen Science Park

Lindholmen – en smältdegel av innovationskraft

– Lindholmen Science Park är en otroligt stimulerande miljö, ett nav för innovation där studenter, forskare, företag och industri kokar samman. Det händer otroligt mycket här, med nya labbmiljöer, innovationscenter och Karlastaden som ska byggas, säger Tord Hermansson, ny vd på Lindholmen Science Park. Den som besökte Lindholmen för 20 år sedan skulle troligtvis inte […]

Läs mer

Gšteborg €lvsborgsbron

Stort framtida behov av logistikmark i Göteborg

Göteborg är historiskt Sveriges ledande handels- och industristad. Göteborg är också Sveriges självklara logistikhuvudstad och Göteborgsregionen, där BRG och Borås ingår, har varje år sedan 2005 utsetts till Sveriges bästa logistikläge i den utvärdering som tidningen Intelligent Logistik gör. Här finns hamnen, Sveriges näst största flygplats och här finns de flesta av de stora logistikföretagen […]

Läs mer

MatsJohansson1

Logistikforskare i samlad trupp

– Logistikforskarna i Göteborg har alltid varit som en familj. Vi äldre forskare vet inget annat än att nära samarbeta universitetet och Chalmers emellan, säger Mats Johansson, som ihop med Jonas Flodén leder logistikforskningscentrat Northern LEAD.   Mats Johansson är professor i Logistik och Supply Chain Management vid Chalmers. Tillsammans med Jonas Flodén leder han […]

Läs mer

CH_sniffer_fartygstrafik_Foto Chalmers

Så minskas risken för brokollissioner

Hur stor är risken att ett fartyg ska köra emot en bro – och hur stor kraft måste bron då kunna stå emot? Dessa frågor försöker Axel Hörteborn, industridoktorand vid SSPA, besvara med hjälp av simuleringar och smart riskanalys. Slutmålet är att minska samhällskostnaderna för att bygga infrastruktur.   Brokollisioner är relativt ovanliga: den vanligaste […]

Läs mer